لوازم خانگی

فیلتر
مرتب سازی
پاک کردن فیلترها


Products

گوشت کوب برقی GHB 400 میگل
میگل
گوشت کوب برقی GHB 400 میگل
900,000 تومانءءء
اتو بخار تولیپس مدل SI-A370C
تولیپس
اتو بخار تولیپس مدل SI-A370C
1,319,000 تومانءءء
گوشت کوب برقی تولیپس مدل HB-A430
تولیپس
گوشت کوب برقی تولیپس مدل HB-A430
1,850,000 تومانءءء
چای ساز تولیپس مدل  TM-A 458 CC
تولیپس
چای ساز تولیپس مدل TM-A 458 CC
3,610,000 تومانءءء
اتوبخار میگل مدل GSI120
میگل
اتوبخار میگل مدل GSI120
1,035,000 تومانءءء
اتوبخار میگل مدل GSI 200
میگل
اتوبخار میگل مدل GSI 200
1,350,000 تومانءءء
اتوبخار میگل مدل GSI 221
میگل
اتوبخار میگل مدل GSI 221
1,701,000 تومانءءء
اتو بخار میگل مدل GSI 281
میگل
اتو بخار میگل مدل GSI 281
1,698,000 تومانءءء
اتوبخار میگل مدل GSI 320
میگل
اتوبخار میگل مدل GSI 320
1,950,000 تومانءءء
چای ساز سماوری میگل مدل GTS 300
میگل
چای ساز سماوری میگل مدل GTS 300
3,890,000 تومانءءء
پلوپز میگل مدل GRC 860
میگل
پلوپز میگل مدل GRC 860
4,094,970 تومانءءء
بخارشوی میگل مدل GST120
میگل
بخارشوی میگل مدل GST120
4,590,000 تومانءءء
گوشت کوب برقی پارس خزر HB-5503AP
پارس خزر
گوشت کوب برقی پارس خزر HB-5503AP
1,286,000 تومانءءء
قهوه ساز ویداس مدل VIR-2342
ویداس
قهوه ساز ویداس مدل VIR-2342
2,506,000 تومانءءء
همزن کاسه دار ویداس مدل VIR_3885
ویداس
همزن کاسه دار ویداس مدل VIR_3885
2,100,000 تومانءءء
چرخ گوشت ویداس مدل VIR-3508
ویداس
چرخ گوشت ویداس مدل VIR-3508
2,740,000 تومانءءء
پلوپز ویداس مدل VIR-5407
ویداس
پلوپز ویداس مدل VIR-5407
1,895,000 تومانءءء
ساندویچ ساز ویداس مدل VIR-5637
ویداس
ساندویچ ساز ویداس مدل VIR-5637
1,400,000 تومانءءء
چای ساز میگل مدل GTS 290
میگل
چای ساز میگل مدل GTS 290
4,100,000 تومانءءء
پنکه سه منظوره ویداس مدل VIR-8033
ویداس
پنکه سه منظوره ویداس مدل VIR-8033
1,980,000 تومانءءء
چای ساز میگل مدل GTS 220
میگل
چای ساز میگل مدل GTS 220
1,882,000 تومانءءء
جارو برقی پارس خزر مدل ECO-1800W
پارس خزر
جارو برقی پارس خزر مدل ECO-1800W
2,545,000 تومانءءء
خردکن ویداس مدل VIR-3218
ویداس
خردکن ویداس مدل VIR-3218
1,565,000 تومانءءء
چرخ گوشت پاناسونیک مدل MK-2500
پاناسونیک
چرخ گوشت پاناسونیک مدل MK-2500
3,890,000 تومانءءء
پلوپز پارس خزر مدل RC-361TSW
پارس خزر
پلوپز پارس خزر مدل RC-361TSW
3,300,000 تومانءءء
همزن کاسه دار تولیپس مدل MX-A434-BS
تولیپس
همزن کاسه دار تولیپس مدل MX-A434-BS
3,000,000 تومانءءء
چرخ گوشت تولیپس مدل MK-A2200S
تولیپس
چرخ گوشت تولیپس مدل MK-A2200S
3,600,000 تومانءءء
جاروبرقی VC-625 تولیپس
تولیپس
جاروبرقی VC-625 تولیپس
4,040,500 تومانءءء
همزن تولیپس مدل MX-A432
تولیپس
همزن تولیپس مدل MX-A432
1,010,000 تومانءءء
پنکه تولیپس مدل SF-404R
تولیپس
پنکه تولیپس مدل SF-404R
2,800,000 تومانءءء
آبمیوه گیری چهارکاره FJ-A480 تولیپس
تولیپس
آبمیوه گیری چهارکاره FJ-A480 تولیپس
4,000,000 تومانءءء
غذاساز تولیپس مدل FP-A460
تولیپس
غذاساز تولیپس مدل FP-A460
3,600,000 تومانءءء
پنکه SF-405R تولیپس
تولیپس
پنکه SF-405R تولیپس
1,990,000 تومانءءء
چای ساز تولیپس مدل TM-452 GG
تولیپس
چای ساز تولیپس مدل TM-452 GG
3,300,000 تومانءءء
چای ساز مدل TMA-A459 GG تولیپس
تولیپس
چای ساز مدل TMA-A459 GG تولیپس
3,101,340 تومانءءء
چرخ گوشت MK-A 2600 تولیپس
تولیپس
چرخ گوشت MK-A 2600 تولیپس
3,993,000 تومانءءء
پلوپز تولیپس با سبد سرخ کن مدل RC-441
تولیپس
پلوپز تولیپس با سبد سرخ کن مدل RC-441
3,106,000 تومانءءء
همزن کاسه دار میگل GMB 250
میگل
همزن کاسه دار میگل GMB 250
1,590,000 تومانءءء
پلوپز میگل مدل GRC 850
میگل
پلوپز میگل مدل GRC 850
2,980,000 تومانءءء
چایساز دوکاره گرمنوش پارس خزر
پارس خزر
چایساز دوکاره گرمنوش پارس خزر
3,972,000 تومانءءء
پلوپز پارس خزر مدل RC-181TS
پارس خزر
پلوپز پارس خزر مدل RC-181TS
2,300,000 تومانءءء
پلوپز پارس خزر مدل 181TYAN
پارس خزر
پلوپز پارس خزر مدل 181TYAN
2,140,000 تومانءءء
پلوپز کندوج پارس خزر مدل 101tspw
پارس خزر
پلوپز کندوج پارس خزر مدل 101tspw
1,505,000 تومانءءء
گوشت کوب برقی ویداس مدل VIR-3214
ویداس
گوشت کوب برقی ویداس مدل VIR-3214
1,398,000 تومانءءء
پلوپز 5432 ویداس
ویداس
پلوپز 5432 ویداس
2,030,000 تومانءءء
پنکه مدل 4070 پارس خزر
پارس خزر
پنکه مدل 4070 پارس خزر
2,700,000 تومانءءء
پنکه 4060 پارس خزر
پارس خزر
پنکه 4060 پارس خزر
2,240,000 تومانءءء
پلوپز ویداس مدل VIR-5209
ویداس
پلوپز ویداس مدل VIR-5209
1,100,000 تومانءءء
چرخ گوشت 3505 ویداس
ویداس
چرخ گوشت 3505 ویداس
2,359,000 تومانءءء
چای ساز ویداس مدل VIR_2110
ویداس
چای ساز ویداس مدل VIR_2110
2,350,000 تومانءءء
بخارشوی ویداس مدل VIR-7588
ویداس
بخارشوی ویداس مدل VIR-7588
3,168,000 تومانءءء
خردکن تولیپس مدل CH-A462
تولیپس
خردکن تولیپس مدل CH-A462
1,700,000 تومانءءء
چرخ گوشت تولیپس مدل MK-2000
تولیپس
چرخ گوشت تولیپس مدل MK-2000
3,000,000 تومانءءء
خردکن میگل مدل GCH 400
میگل
خردکن میگل مدل GCH 400
1,500,000 تومانءءء
همزن میگل مدل GHM 300
میگل
همزن میگل مدل GHM 300
940,000 تومانءءء
پلوپز میگل مدل GRC 830
میگل
پلوپز میگل مدل GRC 830
2,544,000 تومانءءء
ساندویچ ساز GSM 200 میگل
میگل
ساندویچ ساز GSM 200 میگل
1,241,000 تومانءءء
پلوپز دیجیتال پارس خزر مدل DMC-101P
پارس خزر
پلوپز دیجیتال پارس خزر مدل DMC-101P
3,100,000 تومانءءء
چای ساز تولیپس مدل TM-451SG
تولیپس
چای ساز تولیپس مدل TM-451SG
2,920,000 تومانءءء
چای ساز 305 میگل
میگل
چای ساز 305 میگل
3,872,000 تومانءءء
چای ساز GTS 190 میگل
میگل
چای ساز GTS 190 میگل
2,130,000 تومانءءء
آبمیوه گیری چهار کاره میگل مدل GPJ 802
میگل
آبمیوه گیری چهار کاره میگل مدل GPJ 802
5,898,000 تومانءءء
آبمیوه گیری میگل مدل GPJ 800
میگل
آبمیوه گیری میگل مدل GPJ 800
4,600,000 تومانءءء
آب مرکبات گیری میگل مدل gcs-160
میگل
آب مرکبات گیری میگل مدل gcs-160
2,900,000 تومانءءء
جاروبرقی تولیپس مدل VC-622S
تولیپس
جاروبرقی تولیپس مدل VC-622S
4,300,000 تومانءءء
اتو بخار تولیپس مدل SI-A375C
تولیپس
اتو بخار تولیپس مدل SI-A375C
1,500,000 تومانءءء
خردکن پارس خزر مدل امگا OMEGA
پارس خزر
خردکن پارس خزر مدل امگا OMEGA
1,907,300 تومانءءء
چرخ گوشت قدرتمند 2020 BUFFALO پارس خزر
پارس خزر
چرخ گوشت قدرتمند 2020 BUFFALO پارس خزر
4,224,300 تومانءءء
چای ساز ایستاده GTS 080 میگل
میگل
چای ساز ایستاده GTS 080 میگل
3,300,000 تومانءءء
چرخ گوشت پارس خزر مدل MG-1400R
پارس خزر
چرخ گوشت پارس خزر مدل MG-1400R
3,224,000 تومانءءء
چای ساز سماوری GTS 301 با قوری چینی میگل
میگل
چای ساز سماوری GTS 301 با قوری چینی میگل
3,453,000 تومانءءء
آبمیوه گیری تفاله جدا پارس خزر مدل آووکادو
پارس خزر
آبمیوه گیری تفاله جدا پارس خزر مدل آووکادو
2,100,000 تومانءءء
جاروبرقی پارس خزر مدل turbo 2500wb
پارس خزر
جاروبرقی پارس خزر مدل turbo 2500wb
8,000,500 تومانءءء
آبمیوه گیری سه کاره پارس خزر مدل ویتافروت
پارس خزر
آبمیوه گیری سه کاره پارس خزر مدل ویتافروت
3,344,000 تومانءءء
پنکه ایستاده پرو اسمارت با WIFI پارس خزر
پارس خزر
پنکه ایستاده پرو اسمارت با WIFI پارس خزر
4,068,800 تومانءءء
فن هیتر پارس خزر مدل FH-2020 سایا
پارس خزر
فن هیتر پارس خزر مدل FH-2020 سایا
1,100,000 تومانءءء
پنکه سه کاره سیماران مدل SSF-4032
سیماران
پنکه سه کاره سیماران مدل SSF-4032
2,728,000 تومانءءء
پنکه سیماران مدل SSF-4005
سیماران
پنکه سیماران مدل SSF-4005
2,915,000 تومانءءء
پنکه سه کاره مدل SSF-4011 سیماران
سیماران
پنکه سه کاره مدل SSF-4011 سیماران
2,024,000 تومانءءء
چای ساز مدل STM-815 سیماران
سیماران
چای ساز مدل STM-815 سیماران
10 %
1,115,000 تومانءءء 1,241,000
چای ساز گرمنوش پارس خزر
پارس خزر
چای ساز گرمنوش پارس خزر
6 %
3,750,000 تومانءءء 3,997,800
اتو بخار سیماران مدل SSI-5001
سیماران
اتو بخار سیماران مدل SSI-5001
1,452,000 تومانءءء
چرخ گوشت سیماران مدل SMG-300H
سیماران
چرخ گوشت سیماران مدل SMG-300H
5 %
4,138,000 تومانءءء 4,356,000
پنکه ویداس مدل VIR-8013
ویداس
پنکه ویداس مدل VIR-8013

ناموجود

پنکه ویداس مدل VIR-8025
ویداس
پنکه ویداس مدل VIR-8025

ناموجود

پنکه SF-401 تولیپس
تولیپس
پنکه SF-401 تولیپس

ناموجود

فن هیتر برقی پارس خزر مدل SH2000P
پارس خزر
فن هیتر برقی پارس خزر مدل SH2000P

ناموجود

فن هیتر ایستاده پارس خزر مدل SH-2000E
پارس خزر
فن هیتر ایستاده پارس خزر مدل SH-2000E

ناموجود

بخاری برقی کنوکتر پارس خزر مدل CH2000TM
پارس خزر
بخاری برقی کنوکتر پارس خزر مدل CH2000TM

ناموجود

بخاری برقی تولیپس فن دار مدل EH-101
تولیپس
بخاری برقی تولیپس فن دار مدل EH-101

ناموجود

آبمیوه گیری تایگر tiger پارس خزر
پارس خزر
آبمیوه گیری تایگر tiger پارس خزر

ناموجود

آبمیوه گیری 4 کاره ویداس مدل VIR-3613
ویداس
آبمیوه گیری 4 کاره ویداس مدل VIR-3613

ناموجود

آبمیوه گیری ویداس مدل 3605
ویداس
آبمیوه گیری ویداس مدل 3605

ناموجود

چای ساز ویداس مدل VIR-2079
ویداس
چای ساز ویداس مدل VIR-2079

ناموجود

چای ساز ویداس مدل VIR-2083
ویداس
چای ساز ویداس مدل VIR-2083

ناموجود

چای ساز میگل مدل GTS 070 به همراه قوری شیشه ای
میگل
چای ساز میگل مدل GTS 070 به همراه قوری شیشه ای

ناموجود

چای ساز میگل مدل GTS 070 به همراه قوری چینی
میگل
چای ساز میگل مدل GTS 070 به همراه قوری چینی

ناموجود

چای ساز سماوری میگل GTS 301 با قوری شیشه ای
میگل
چای ساز سماوری میگل GTS 301 با قوری شیشه ای

ناموجود

چای ساز GTS 112 میگل
میگل
چای ساز GTS 112 میگل

ناموجود

پلوپز تولیپس مدل RC-440-4
تولیپس
پلوپز تولیپس مدل RC-440-4

ناموجود

خردکن ویداس مدل vir-3332
ویداس
خردکن ویداس مدل vir-3332

ناموجود

خردکن مدل cp-802p پارس خزر
پارس خزر
خردکن مدل cp-802p پارس خزر

ناموجود

چرخ گوشت ویداس مدل VIR-3507
ویداس
چرخ گوشت ویداس مدل VIR-3507

ناموجود

غذاساز تک کاره میگل مدل Migel-GHB400
میگل
غذاساز تک کاره میگل مدل Migel-GHB400

ناموجود

اتو بخار ویداس مدل irv-1019b
ویداس
اتو بخار ویداس مدل irv-1019b

ناموجود

اتو بخار پارس خزر مدل SI-702
پارس خزر
اتو بخار پارس خزر مدل SI-702

ناموجود

اتو بخار تولیپس مدل SI-A385C
تولیپس
اتو بخار تولیپس مدل SI-A385C

ناموجود

جاروبرقی ویداس مدل vir-7476
ویداس
جاروبرقی ویداس مدل vir-7476

ناموجود

جارو برقی پارس خزر مدل Turbo 2000
پارس خزر
جارو برقی پارس خزر مدل Turbo 2000

ناموجود

مجموعه‌ای از بهترین لوازم خانگی با کیفیت و قیمت مناسب

لوازم خانگی برقی یکی از مهم‌ترین نیازها در هر خانه است که می‌تواند زندگی راحت و آسان شما را در خانه به وجود آورد. در فروشگاه اینترنتی برقیجات، با افتخار بهترین و کارآمدترین لوازم برقی خانگی را با ارائه بهترین برندها و با تمرکز بر فواید آن‌ها به شما عرضه می‌کنیم.

انتخاب بهترین لوازم خانگی برقی

در فروشگاه برقیجات، انتخاب و توزیع محصولات با کیفیت و عملکرد برتر برای مشتریان ما از اهمیت بسیاری برخوردار است. لوازم برقی ارائه شده توسط ما با استفاده از جدیدترین تکنولوژی‌ها و استانداردهای کیفیتی بالا طراحی شده‌اند. این لوازم خانگی، نه تنها زندگی راحت‌تری را برای شما به ارمغان می‌آورند بلکه از نظر صرفه‌جویی در انرژی و زمان نیز بسیار کارآمد هستند.

خرید انواع لوازم خانگی با طراحی زیبا و مدرن

کالا های ارائه شده در برقیجات، با توجه به طراحی‌های مدرن و زیبا انتخاب می‌شوند. این لوازم همچنین با توجه به انطباق با دکوراسیون خانه شما، به عنوان یک عنصر تزئینی نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند. بنابراین، علاوه بر کارایی بالا و کیفیت مناسب، زیبایی و طراحی مدرن از ویژگی‌های دیگر این لوازم خانگی است که به شما ارائه می‌شود.

    دسته بندی های مختلفی برای لوازم خانگی تعریف می‌شوند که برخی از آن ها در اینجا لیست شده اند:
  • لوازم تهویه، سرمایش و گرمایش؛ مانند پنکه، بخاری برقی
  • انواع نوشیدنی ساز؛ مانند چای ساز، آبمیوه گیری
  • انواع غذاساز و خردکن؛ مانند چرخ گوشت، خردکن
  • لوازم نظافتی و شست و شو؛ مانند انواع اتو، جاروبرقی

خرید آنلاین لوازم برقی خانه و آشپزخانه با اطمینان خاطر

شما می‌توانید به راحتی و با اطمینان کامل از فروشگاه اینترنتی برقیجات، لوازم خانگی و لوازم برقی آشپزخانه‌ی مورد نیاز خود را از میان بهترین برندهای ایرانی و خارجی سفارش دهید. از تنوع گسترده محصولات، اطلاعات کامل مشخصات هر محصول، و نظرات و امتیازات کاربران قبلی برای انتخاب بهتر محصولات استفاده کنید. با خرید آنلاین از این فروشگاه، بهترین تجربه خرید را تجربه کنید و لذت ببرید.