آیفون سیماران

فیلتر
مرتب سازی
پاک کردن فیلترهاProducts

پک آیفون تصویری سیماران 4/3 اینچ بدون حافظه مدل HS-43 همراه پنل و ترانس
سیماران
پک آیفون تصویری سیماران 4/3 اینچ بدون حافظه مدل HS-43 همراه پنل و ترانس
5 %
3,573,900 تومانءءء 3,762,000
پک آیفون تصویری ۴/۳ اینچ بدون حافظه سیماران مدل HS-43FL
سیماران
پک آیفون تصویری ۴/۳ اینچ بدون حافظه سیماران مدل HS-43FL
5 %
3,485,075 تومانءءء 3,668,500
پک آیفون تصویری کلید لمسی بدون حافظه سیماران مدل 43TK
سیماران
پک آیفون تصویری کلید لمسی بدون حافظه سیماران مدل 43TK
4,249,300 تومانءءء
پک آیفون تصویری سیماران ۷ اینچ کلید لمسی با حافظه سیماران مدل 72TKM
سیماران
پک آیفون تصویری سیماران ۷ اینچ کلید لمسی با حافظه سیماران مدل 72TKM
5 %
5,205,145 تومانءءء 5,479,100
پک کامل آیفون تصویری سیماران ۴/۳ اینچ با حافظه مدل HS-43TKM
سیماران
پک کامل آیفون تصویری سیماران ۴/۳ اینچ با حافظه مدل HS-43TKM
5 %
4,240,610 تومانءءء 4,463,800
پک کامل آیفون تصویری ۷ اینچ صفحه لمسی سیماران با حافظه و وای فای دار مدل 78MW
سیماران
پک کامل آیفون تصویری ۷ اینچ صفحه لمسی سیماران با حافظه و وای فای دار مدل 78MW
7,489,900 تومانءءء
پک کامل آیفون تصویری ۷ اینچ صفحه لمسی با حافظه سیماران مدل 73M
سیماران
پک کامل آیفون تصویری ۷ اینچ صفحه لمسی با حافظه سیماران مدل 73M
5 %
5,790,345 تومانءءء 6,095,100
پک آیفون تصویری بدون حافظه 7 اینچ سیماران مدل 72TK
سیماران
پک آیفون تصویری بدون حافظه 7 اینچ سیماران مدل 72TK
5 %
4,360,785 تومانءءء 4,590,300
آیفون تصویری ۴/۳ اینچ حافظه دار سیماران مدل 46TKM (پک کامل)
سیماران
آیفون تصویری ۴/۳ اینچ حافظه دار سیماران مدل 46TKM (پک کامل)
5 %
4,464,240 تومانءءء 4,699,200
پک کامل آیفون تصویری سیماران ۷ اینچ با حافظه مدل 76TKM
سیماران
پک کامل آیفون تصویری سیماران ۷ اینچ با حافظه مدل 76TKM
5,857,500 تومانءءء
پک کامل آیفون تصویری حافظه دار ۷ اینچ سیماران مدل 78M
سیماران
پک کامل آیفون تصویری حافظه دار ۷ اینچ سیماران مدل 78M
6,570,300 تومانءءء
آیفون تصویری سیماران 4/3 اینچ بدون حافظه مدل 46TK (پک کامل)
سیماران
آیفون تصویری سیماران 4/3 اینچ بدون حافظه مدل 46TK (پک کامل)
5 %
3,879,040 تومانءءء 4,083,200
آیفون تصویری ۴/۳ اینچ بدون حافظه سیماران مدل 43TK
سیماران
آیفون تصویری ۴/۳ اینچ بدون حافظه سیماران مدل 43TK
2,288,000 تومانءءء
آیفون تصویری ۷ اینچ با حافظه سیماران مدل 78m
سیماران
آیفون تصویری ۷ اینچ با حافظه سیماران مدل 78m
4,775,100 تومانءءء
مانیتور آیفون تصویری بدون حافظه سیماران ۷ اینچ مدل 72TK
سیماران
مانیتور آیفون تصویری بدون حافظه سیماران ۷ اینچ مدل 72TK
2,795,100 تومانءءء
آیفون ۴/۳ اینچ حافظه دار سیماران مدل 46TKM
سیماران
آیفون ۴/۳ اینچ حافظه دار سیماران مدل 46TKM
2,904,000 تومانءءء
آیفون تصویری بدون حافظه ۴/۳ اینچ سیماران مدل 46TK
سیماران
آیفون تصویری بدون حافظه ۴/۳ اینچ سیماران مدل 46TK
4,083,200 تومانءءء
آیفون تصویری سیماران با حافظه ۴/۳ اینچ مدل HS-43TKM
سیماران
آیفون تصویری سیماران با حافظه ۴/۳ اینچ مدل HS-43TKM
2,668,600 تومانءءء
آیفون تصویری ۴/۳ اینچ سیماران مدل HS-43FL
سیماران
آیفون تصویری ۴/۳ اینچ سیماران مدل HS-43FL
1,873,300 تومانءءء
آیفون تصویری حافظه دار وای فای دار سیماران مدل 78MW
سیماران
آیفون تصویری حافظه دار وای فای دار سیماران مدل 78MW
5,694,700 تومانءءء
آیفون تصویری ۷ اینچ با حافظه سیماران مدل 73M
سیماران
آیفون تصویری ۷ اینچ با حافظه سیماران مدل 73M
4,299,900 تومانءءء
آیفون تصویری با حافظه ۷ اینچ سیماران مدل 72TKM
سیماران
آیفون تصویری با حافظه ۷ اینچ سیماران مدل 72TKM
3,683,900 تومانءءء
مانیتور آیفون تصویری ۷ اینچ حافظه دار سیماران مدل 76TKM
سیماران
مانیتور آیفون تصویری ۷ اینچ حافظه دار سیماران مدل 76TKM
4,062,300 تومانءءء
آیفون تصویری بدون حافظه سیماران مدل hs43
سیماران
آیفون تصویری بدون حافظه سیماران مدل hs43
1,966,800 تومانءءء
آیفون تصویری بدون حافظه ۴/۳ اینچ سیماران مدل 43FL2
سیماران
آیفون تصویری بدون حافظه ۴/۳ اینچ سیماران مدل 43FL2
5 %
1,779,635 تومانءءء 1,873,300
پنل آیفون تصویری فوژان سیماران
سیماران
پنل آیفون تصویری فوژان سیماران
1,505,900 تومانءءء
پنل آیفون تصویری سیماران مدل فرداد
سیماران
پنل آیفون تصویری سیماران مدل فرداد
1,505,900 تومانءءء
پنل آیفون تصویری لمسی کارتخوان فرداد سیماران
سیماران
پنل آیفون تصویری لمسی کارتخوان فرداد سیماران
2,395,800 تومانءءء
پنل آیفون تصویری فوژان کارتخوان سیماران
سیماران
پنل آیفون تصویری فوژان کارتخوان سیماران
2,178,000 تومانءءء
پنل آیفون تصویری کارتخوان فرداد سیماران
سیماران
پنل آیفون تصویری کارتخوان فرداد سیماران
1,948,100 تومانءءء
پنل کدینگ فرداد آیفون تصویری سیماران مدل VFBC-D100
سیماران
پنل کدینگ فرداد آیفون تصویری سیماران مدل VFBC-D100
3,318,700 تومانءءء
گوشی صوتی سیماران مدل 701
سیماران
گوشی صوتی سیماران مدل 701
330,000 تومانءءء
پنل پین هول سیماران مدل VFC-139
سیماران
پنل پین هول سیماران مدل VFC-139
2,200,000 تومانءءء
منبع تغذیه سیماران مدل SFF730
سیماران
منبع تغذیه سیماران مدل SFF730
455,400 تومانءءء
گوشی صوتی 701VF سیماران
سیماران
گوشی صوتی 701VF سیماران
503,800 تومانءءء
تغذیه ریموت کد لرنینگ
سیماران
تغذیه ریموت کد لرنینگ
774,400 تومانءءء
دیکودر پنل کدینگ آیفون تصویری سیماران
سیماران
دیکودر پنل کدینگ آیفون تصویری سیماران
738,100 تومانءءء
پنل آیفون صوتی فوژان سیماران
سیماران
پنل آیفون صوتی فوژان سیماران
444,400 تومانءءء
پنل صوتی فرداد سیماران
سیماران
پنل صوتی فرداد سیماران
568,700 تومانءءء
گوشی مرکزی DM ارتباط داخلی (۱ به ۲۰)
سیماران
گوشی مرکزی DM ارتباط داخلی (۱ به ۲۰)
764,500 تومانءءء
گوشی فرعی DF ارتباط داخلی (۱ به ۲۰)
سیماران
گوشی فرعی DF ارتباط داخلی (۱ به ۲۰)
554,400 تومانءءء
منبع تغذیه آیفون صوتی سیماران مدل 709
سیماران
منبع تغذیه آیفون صوتی سیماران مدل 709
289,300 تومانءءء
قفل دربازکن زنجیری سیماران مدل 715
سیماران
قفل دربازکن زنجیری سیماران مدل 715
289,300 تومانءءء
پنل آیفون تصویری کدینگ سیماران مدل VFHC/D100
سیماران
پنل آیفون تصویری کدینگ سیماران مدل VFHC/D100
6,237,000 تومانءءء
سوئیچر آیفون تصویری سیماران ( ۱ تا ۱۰ واحدی)
سیماران
سوئیچر آیفون تصویری سیماران ( ۱ تا ۱۰ واحدی)
79,200 تومانءءء
پکیج آیفون صوتی سیماران ( ۱ تا ۶ واحدی)
سیماران
پکیج آیفون صوتی سیماران ( ۱ تا ۶ واحدی)
1,477,300 تومانءءء
تقسیم کننده دیتا آیفون تصویری سیماران
سیماران
تقسیم کننده دیتا آیفون تصویری سیماران
1,163,800 تومانءءء
پنل آیفون تصویری فروز کدینگ سیماران مدل VFRC-D100
سیماران
پنل آیفون تصویری فروز کدینگ سیماران مدل VFRC-D100

ناموجود

آيفون تصویری سیماران

یکی از برند های مطرح و خوشنام در حوزه تولید آيفون تصویری و صوتی، شرکت سیماران است. آیفون های تصویری سیماران در طرح ها و مدل های متنوعی تولید می‌شوند و هرکدام ویژگی و امکانات مخصوص به خود را دارند، باز کردن درب پارکینگ، ضبط و ذخیره کردن عکس و فیلم، ارتباط داخلی با واحد ها و نگهبانی نمونه ای از امکانات به کار گرفته شده در آیفون های سیماران هستند.

انواع آیفون سیماران

سیماران آیفون های خود را در شش مدل مانیتور تصویری، گوشی صوتی، پنل تصویری، پنل صوتی، ارتباط داخلی و لوازم جانبی تولید می کند که استفاده از هرکدام با توجه به نیاز و فضای مد نظر مورد استفاده قرار می‌گیرند و از قیمت های متنوعی برخوردار هستند.

مانیتور تصویری سیماران

دربازکن های تصویری سیماران در دو مدل حافظه دار و بدون حافظه و در اندازه های ۵/۳، ۴ و ۷ اینچ تولید می‌شوند. به طور کلی ارزان ترین مانیتورهای سیماران فقط امکان باز کردن درب حیاط را دارند و قابلیت خاص دیگری ندارند و قیمت های پایینی دارند ولی گران ترین مانیتور های سیماران علاوه بر ویژگی های حافظه دار بودن، امکان اتصال به وای فای را هم دارند و می‌توانند از راه دور و از طریق اپلیکیشنی که بر روی موبایل نصب می‌شود، درب حیاط مد نظر خود را باز کنند و قیمت بیشتری نسبت به مدل های عادی دارند.

گوشی آیفون صوتی سیماران

گوشی صوتی سیماران از مدل های اولیه شرکت سیماران در زمینه تولید این نوع محصولات به حساب می آید که فقط امکان باز کردن درب را به صورت صوتی دارند و از هیچ قابلیت دیگری برخوردار نیستند.

پنل آیفون تصویری سیماران

پنل های سیماران در دو مدل صوتی و تصویری در بازار ارائه می شوند که هرکدام ویژگی های مختلفی دارند. پنل های تصویری سیماران در ۳ مدل فوژان، فرداد و فراز و در دو نوع ساده و کارتخوان تولید می شوند.

پنل صوتی سیماران

پنل های صوتی سیماران در دو نوع فوژان و فرداد تولید می‌شوند. این پنل ها رابط کاربری بسیار ساده ای دارند و فقط امکان باز کردن درب را به صورت صوتی دارند.

ارتباط داخلی سیماران

سیستم ارتباط داخلی ( اینترکام) سیماران از دیگر دسته بندی ایفون های سیماران به حساب می‌آیند که قابلیت برقراری ارتباط صوتی را از یک واحد به دیگر واحد های ساختمان را فراهم می‌کند.

قیمت آيفون تصویری سیماران

همانطور که اشاره شد آیفون های تصویری و صوتی سیماران با توجه به ویژگی هایی مانند حافظه دار یا بدون حافظه، ساده و کارتخوان بودن و بسیاری از موارد دیگر از قیمت های متنوعی برخودار هستند.
در فروشگاه اینترنتی برقیجات می توانید همه اقلام آیفون های تصویری و صوتی سیماران را همراه با گارانتی 30 ماهه خریداری کنید.

گارانتی آيفون سیماران

تمامی محصولات آیفون های سیماران دارای ۳۰ ماه گارانتی و ۱۰ سال خدمات پس از فروش می باشند.