دوربین مداربسته

فیلتر
مرتب سازی
پاک کردن فیلترها
Products

دوربین مداربسته ۵ مگاپیکسل تمام رنگی سیماران مدل SM-D520CVMA
سیماران
دوربین مداربسته ۵ مگاپیکسل تمام رنگی سیماران مدل SM-D520CVMA
1,175,000 تومانءءء
دوربین مداربسته فول کالر سیماران مدل SM-CVM537A
سیماران
دوربین مداربسته فول کالر سیماران مدل SM-CVM537A
1,225,000 تومانءءء
دوربین مداربسته ۵ مگاپیکسل فول کالر سیماران مدل SM-CVM535A
سیماران
دوربین مداربسته ۵ مگاپیکسل فول کالر سیماران مدل SM-CVM535A
1,315,000 تومانءءء
دوربین مداربسته دام سیماران مدل SM-D4010ARV
سیماران
دوربین مداربسته دام سیماران مدل SM-D4010ARV
2,175,000 تومانءءء
دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-HDW1239TLQP-A-LED-0360B-S2
داهوا
دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-HDW1239TLQP-A-LED-0360B-S2
2,400,000 تومانءءء
دوربین مداربسته اسپید دام سیماران مدل SM-IPTZ-2MP-15X-MWSFR
سیماران
دوربین مداربسته اسپید دام سیماران مدل SM-IPTZ-2MP-15X-MWSFR
19,350,000 تومانءءء
دوربین تحت شبکه ۴ مگاپیکسل سیماران مدل SM-IP4412HM-W
سیماران
دوربین تحت شبکه ۴ مگاپیکسل سیماران مدل SM-IP4412HM-W
4,375,000 تومانءءء
دوربین IP تحت شبکه سیماران مدل SM-IP2516HM-VF
سیماران
دوربین IP تحت شبکه سیماران مدل SM-IP2516HM-VF
4,825,000 تومانءءء
دوربین مداربسته ۵ مگاپیکسل داهوا HAC-HFW1509TP-LED
داهوا
دوربین مداربسته ۵ مگاپیکسل داهوا HAC-HFW1509TP-LED
3,363,000 تومانءءء
دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-HDW1509TLQP-A-LED
داهوا
دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-HDW1509TLQP-A-LED
3,146,000 تومانءءء
دوربین مداربسته ۲ مگاپیکسل داهوا مدل HFW1209TLMP-A-LED
داهوا
دوربین مداربسته ۲ مگاپیکسل داهوا مدل HFW1209TLMP-A-LED
2,059,000 تومانءءء
دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-HFW1200TP
داهوا
دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-HFW1200TP
1,514,000 تومانءءء
دوربین فول کالر ۵ مگاپیکسل سیماران مدل SM-CV544
سیماران
دوربین فول کالر ۵ مگاپیکسل سیماران مدل SM-CV544
1,210,000 تومانءءء
دوربین تحت شبکه سیماران مدل SM-IPN4410L
سیماران
دوربین تحت شبکه سیماران مدل SM-IPN4410L
3,100,000 تومانءءء
دوربین تحت شبکه سیماران مدل SM-IP4516HM-WVF
سیماران
دوربین تحت شبکه سیماران مدل SM-IP4516HM-WVF
5,925,000 تومانءءء
دوربین 2 مگاپیکسل داهوا مدل DH-HAC-B2A21P
داهوا
دوربین 2 مگاپیکسل داهوا مدل DH-HAC-B2A21P
1,329,000 تومانءءء
دوربین 5 مگاپیکسل سیماران مدل SM-CV552
سیماران
دوربین 5 مگاپیکسل سیماران مدل SM-CV552
1,560,000 تومانءءء
دوربین مداربسته 5 مگاپیکسل داهوا مدل DH-HAC-T2A51P
داهوا
دوربین مداربسته 5 مگاپیکسل داهوا مدل DH-HAC-T2A51P
1,830,000 تومانءءء
دوربین 2 مگاپیکسل داهوا مدل DH-HAC-T2A21P
داهوا
دوربین 2 مگاپیکسل داهوا مدل DH-HAC-T2A21P
1,203,000 تومانءءء
دوربین مداربسته 2 مگاپیکسل داهوا مدل DH-HAC-T1A21P
داهوا
دوربین مداربسته 2 مگاپیکسل داهوا مدل DH-HAC-T1A21P
947,000 تومانءءء
دوربین مداربسته 2 مگاپیکسل سیماران مدل SM-AR222H
سیماران
دوربین مداربسته 2 مگاپیکسل سیماران مدل SM-AR222H
1,237,500 تومانءءء
دوربین مداربسته 5 مگاپیکسل داهوا مدل DH-HAC-B2A51P
داهوا
دوربین مداربسته 5 مگاپیکسل داهوا مدل DH-HAC-B2A51P
1,830,000 تومانءءء
دوربین مداربسته 5 مگاپیکسل سیماران مدل SM-AR512MA
سیماران
دوربین مداربسته 5 مگاپیکسل سیماران مدل SM-AR512MA
1,550,000 تومانءءء
دوربین مداربسته فول کالر 2 مگاپیکسل سیماران مدل SM-D224CVTA
سیماران
دوربین مداربسته فول کالر 2 مگاپیکسل سیماران مدل SM-D224CVTA
725,000 تومانءءء
دوربین مداربسته سیماران فول کالر 2 مگاپیکسل دام مدل SM-D220CVTA
سیماران
دوربین مداربسته سیماران فول کالر 2 مگاپیکسل دام مدل SM-D220CVTA
780,000 تومانءءء
دوربین فول کالر 2 مگاپیکسل سیماران مدل SM-CV218TA
سیماران
دوربین فول کالر 2 مگاپیکسل سیماران مدل SM-CV218TA
645,000 تومانءءء
دوربین مداربسته فول کالر 2 مگاپیکسل سیماران مدل SM-CV237TA
سیماران
دوربین مداربسته فول کالر 2 مگاپیکسل سیماران مدل SM-CV237TA
835,000 تومانءءء
دوربین مداربسته فول کالر بولت سیماران مدل SM-CV244TA
سیماران
دوربین مداربسته فول کالر بولت سیماران مدل SM-CV244TA
845,000 تومانءءء
دوربین مداربسته ۲ مگاپیکسل سیماران مدل SM-AR212HA
سیماران
دوربین مداربسته ۲ مگاپیکسل سیماران مدل SM-AR212HA
1,175,000 تومانءءء
دوربین تحت شبکه 4 مگاپیکسل سیماران مدل SM-IP4510CVL
سیماران
دوربین تحت شبکه 4 مگاپیکسل سیماران مدل SM-IP4510CVL
3,475,000 تومانءءء
دوربین تحت شبکه فول کالر سیماران مدل SM-IP4410CVL
سیماران
دوربین تحت شبکه فول کالر سیماران مدل SM-IP4410CVL
3,475,000 تومانءءء
دوربین تحت شبکه PTZ سیماران مدل SM-IPTZ-4MP-4XMSFR
سیماران
دوربین تحت شبکه PTZ سیماران مدل SM-IPTZ-4MP-4XMSFR
16,000,000 تومانءءء
دوربین تحت شبکه دام سیماران مدل SM-IP2512HM-WS
سیماران
دوربین تحت شبکه دام سیماران مدل SM-IP2512HM-WS
4,075,000 تومانءءء
دوربین تحت شبکه 2 مگاپیکسل سیماران مدل SM-IP2412HM-WS
سیماران
دوربین تحت شبکه 2 مگاپیکسل سیماران مدل SM-IP2412HM-WS
4,075,000 تومانءءء
دوربین مداربسته ۲ مگاپیکسل سیماران مدل SM-CV236TA
سیماران
دوربین مداربسته ۲ مگاپیکسل سیماران مدل SM-CV236TA
837,500 تومانءءء
دوربین مداربسته فول کالر 5 مگاپیکسل سیماران مدل SM-CVM534A
سیماران
دوربین مداربسته فول کالر 5 مگاپیکسل سیماران مدل SM-CVM534A
1,230,000 تومانءءء
دوربین مداربسته 2 مگاپیکسل سیماران مدل SM-D211MCVA
سیماران
دوربین مداربسته 2 مگاپیکسل سیماران مدل SM-D211MCVA
1,450,000 تومانءءء
دوربین مداربسته فول کالر 2 مگاپیکسل سیماران مدل SM-CV233TA
سیماران
دوربین مداربسته فول کالر 2 مگاپیکسل سیماران مدل SM-CV233TA
780,000 تومانءءء
دوربین مداربسته 5 مگاپیکسل سیماران مدل SM-D521CV
سیماران
دوربین مداربسته 5 مگاپیکسل سیماران مدل SM-D521CV
1,260,000 تومانءءء
دوربین مداربسته فول کالر 5 مگاپیکسل سیماران مدل SM-CV547
سیماران
دوربین مداربسته فول کالر 5 مگاپیکسل سیماران مدل SM-CV547
1,300,000 تومانءءء
دوربین مداربسته 2 مگاپیکسل دام سیماران مدل SM-D221IRV
سیماران
دوربین مداربسته 2 مگاپیکسل دام سیماران مدل SM-D221IRV
850,000 تومانءءء
دوربین مداربسته 2 مگا پیکسل بولت سیماران مدل SM-AR4001
سیماران
دوربین مداربسته 2 مگا پیکسل بولت سیماران مدل SM-AR4001
2,250,000 تومانءءء
دوربین مداربسته فول کالر ۲ مگاپیکسل سیماران مدل SM-AR212MCVA
سیماران
دوربین مداربسته فول کالر ۲ مگاپیکسل سیماران مدل SM-AR212MCVA
1,450,000 تومانءءء
دوربین مداربسته 5 مگاپیکسل بولت سیماران مدل SM-AR512M
سیماران
دوربین مداربسته 5 مگاپیکسل بولت سیماران مدل SM-AR512M
1,160,000 تومانءءء
دوربین مدار بسته ip دام 2 مگاپیکسل سیماران مدل SM-IP2510CVL
سیماران
دوربین مدار بسته ip دام 2 مگاپیکسل سیماران مدل SM-IP2510CVL
2,200,000 تومانءءء
دوربین مداربسته Dual Light سیماران مدل SM-IPN2410DL
سیماران
دوربین مداربسته Dual Light سیماران مدل SM-IPN2410DL
2,350,001 تومانءءء
دوربین مداربسته دام فول کالر 2 مگاپیکسل سیماران مدل SM-IP2512CV2-W
سیماران
دوربین مداربسته دام فول کالر 2 مگاپیکسل سیماران مدل SM-IP2512CV2-W
4,750,000 تومانءءء
دوربین مدار بسته تحت شبکه SM-IP2600HCW/WF سیماران
سیماران
دوربین مدار بسته تحت شبکه SM-IP2600HCW/WF سیماران
4,250,000 تومانءءء
دوربین IP تحت شبکه دام سیماران مدل SM-IPN2510L
سیماران
دوربین IP تحت شبکه دام سیماران مدل SM-IPN2510L
2,350,000 تومانءءء
دوربین مداربسته تحت شبکه 5 مگاپیکسل سیماران مدل SM-IP5512M
سیماران
دوربین مداربسته تحت شبکه 5 مگاپیکسل سیماران مدل SM-IP5512M
40 %
3,000,000 تومانءءء 5,000,000
دوربین تحت شبکه بولت سیماران مدل SM-IP5412HM-W
سیماران
دوربین تحت شبکه بولت سیماران مدل SM-IP5412HM-W
4,750,000 تومانءءء
دوربین مداربسته ۲ مگاپیکسل بولت سیماران مدل SM-CV252TA
سیماران
دوربین مداربسته ۲ مگاپیکسل بولت سیماران مدل SM-CV252TA
1,399,999 تومانءءء
دوربین مداربسته ۲ مگاپیکسل سیماران مدل SM-CV235TA
سیماران
دوربین مداربسته ۲ مگاپیکسل سیماران مدل SM-CV235TA
825,000 تومانءءء
دوربین مداربسته بولت ۲ مگاپیکسل فول کالر سیماران مدل SM-CV234TA
سیماران
دوربین مداربسته بولت ۲ مگاپیکسل فول کالر سیماران مدل SM-CV234TA
835,000 تومانءءء
دوربین مداربسته 2 مگاپیکسل دام فول کالر سیماران مدل SM-D223MCVA
سیماران
دوربین مداربسته 2 مگاپیکسل دام فول کالر سیماران مدل SM-D223MCVA
1,212,500 تومانءءء
دوربین بولت AHD فول کالر 5 مگاپیکسل سیماران مدل SM-AR512MCVA
سیماران
دوربین بولت AHD فول کالر 5 مگاپیکسل سیماران مدل SM-AR512MCVA
1,775,000 تومانءءء
دوربین مداربسته بولت 2 مگاپیکسل سیماران مدل SM-AR212H
سیماران
دوربین مداربسته بولت 2 مگاپیکسل سیماران مدل SM-AR212H
1,125,000 تومانءءء
دوربین مداربسته AHD سیماران مدل SM-AR216M
سیماران
دوربین مداربسته AHD سیماران مدل SM-AR216M
881,250 تومانءءء
دوربین مدار بسته دام سیماران مدل SM-D523MCVA
سیماران
دوربین مدار بسته دام سیماران مدل SM-D523MCVA
1,940,000 تومانءءء
دوربین مداربسته فول کالر سیماران مدل SM-AR524MCV
سیماران
دوربین مداربسته فول کالر سیماران مدل SM-AR524MCV
1,325,000 تومانءءء
دوربین مداربسته دام سقفی 5 مگاپیکسل سیماران مدل SM-D511MVA
سیماران
دوربین مداربسته دام سقفی 5 مگاپیکسل سیماران مدل SM-D511MVA
1,550,000 تومانءءء
دوربین مدار بسته AHD سیماران مدل SM-CV119 بولت 2 مگاپیکسل
سیماران
دوربین مدار بسته AHD سیماران مدل SM-CV119 بولت 2 مگاپیکسل

ناموجود

دوربین فول کالر دید در شب بولت سیماران مدل SM-CV247
سیماران
دوربین فول کالر دید در شب بولت سیماران مدل SM-CV247

ناموجود

دوربین SM CV133 فول کالر 2 مگاپیکسل بولت سیماران
سیماران
دوربین SM CV133 فول کالر 2 مگاپیکسل بولت سیماران

ناموجود

دوربین مداربسته فول کالر 5 مگا پیکسل سیماران مدل SM-D520CV
سیماران
دوربین مداربسته فول کالر 5 مگا پیکسل سیماران مدل SM-D520CV

ناموجود

دوربین مداربسته فول کالر 2 مگاپیکسل سیماران مدل SM-CV219
سیماران
دوربین مداربسته فول کالر 2 مگاپیکسل سیماران مدل SM-CV219

ناموجود

دوربین مداربسته فول کالر 2 مگاپیکسل سیماران مدل SM-D221CV
سیماران
دوربین مداربسته فول کالر 2 مگاپیکسل سیماران مدل SM-D221CV

ناموجود

دوربین مداربسته فول کالر 2 مگاپیکسل سیماران مدل SM-D222CV
سیماران
دوربین مداربسته فول کالر 2 مگاپیکسل سیماران مدل SM-D222CV

ناموجود

دوربین مداربسته فول کالر 2 مگاپیکسل سیماران مدل SM-D223CV-TA
سیماران
دوربین مداربسته فول کالر 2 مگاپیکسل سیماران مدل SM-D223CV-TA

ناموجود

دوربین مداربسته سیماران مدل SM-AR828HZ
سیماران
دوربین مداربسته سیماران مدل SM-AR828HZ

برای ثبت سفارش این کالا تماس بگیرید

دوربین مداربسته داهوا مدل hac-hdw1209tlqp-led
داهوا
دوربین مداربسته داهوا مدل hac-hdw1209tlqp-led

ناموجود

دوربین مداربسته داهوا مدل hac-hdw1209tlqp-a-led
داهوا
دوربین مداربسته داهوا مدل hac-hdw1209tlqp-a-led

ناموجود

دوربین مداربسته DH-HAC-HDW1509TLQP-LED داهوا
داهوا
دوربین مداربسته DH-HAC-HDW1509TLQP-LED داهوا

ناموجود

دوربین مداربسته داهوا مدل HAC-HDW1200TRQP-A
داهوا
دوربین مداربسته داهوا مدل HAC-HDW1200TRQP-A

ناموجود

دوربین تحت شبکه سیماران مدل SM-IP2413L
سیماران
دوربین تحت شبکه سیماران مدل SM-IP2413L

ناموجود

دوربین تحت شبکه ۵ مگاپیکسل فول کالر سیماران مدل SM-IP5414CV1-WFD
سیماران
دوربین تحت شبکه ۵ مگاپیکسل فول کالر سیماران مدل SM-IP5414CV1-WFD

ناموجود

دوربین مداربسته IP سیماران مدل SM-IP5512CV1-WFD
سیماران
دوربین مداربسته IP سیماران مدل SM-IP5512CV1-WFD

ناموجود

دوربین IP فول کالر سیماران مدل SM-IP4418CV2-W
سیماران
دوربین IP فول کالر سیماران مدل SM-IP4418CV2-W

ناموجود

دوربین مداربسته ۴ مگاپیکسل سیماران مدل SM-IP4512H-WMFD
سیماران
دوربین مداربسته ۴ مگاپیکسل سیماران مدل SM-IP4512H-WMFD

ناموجود

دوربین تحت شبکه Dual Light سیماران مدل SM-IP8414D-WPA
سیماران
دوربین تحت شبکه Dual Light سیماران مدل SM-IP8414D-WPA

برای ثبت سفارش این کالا تماس بگیرید

دوربین تحت شبکه ۴ مگاپیکسل Dual Light سیماران مدل SM-IP4416D-WZ
سیماران
دوربین تحت شبکه ۴ مگاپیکسل Dual Light سیماران مدل SM-IP4416D-WZ

ناموجود

دوربین مداربسته تحت شبکه Dual Light سیماران مدل SM-IP4514D-WPA
سیماران
دوربین مداربسته تحت شبکه Dual Light سیماران مدل SM-IP4514D-WPA

برای ثبت سفارش این کالا تماس بگیرید

دوربین مداربسته Dual Light تحت شبکه سیماران مدل SM-IP4414D-WPA
سیماران
دوربین مداربسته Dual Light تحت شبکه سیماران مدل SM-IP4414D-WPA

برای ثبت سفارش این کالا تماس بگیرید

دوربین تحت شبکه 8 مگاپیکسل PTZ سیماران مدل SM-IPTZ-8MP-25X-MWSFR
سیماران
دوربین تحت شبکه 8 مگاپیکسل PTZ سیماران مدل SM-IPTZ-8MP-25X-MWSFR

برای ثبت سفارش این کالا تماس بگیرید

دوربین تحت شبکه PTZ سیماران مدل SM-IPTZ-4MP-25X-MWSFR
سیماران
دوربین تحت شبکه PTZ سیماران مدل SM-IPTZ-4MP-25X-MWSFR

برای ثبت سفارش این کالا تماس بگیرید

دوربین مداربسته تحت شبکه سیماران مدل SM-IP4412H-WMFD
سیماران
دوربین مداربسته تحت شبکه سیماران مدل SM-IP4412H-WMFD

برای ثبت سفارش این کالا تماس بگیرید

دوربین مداربسته چشم ماهی سیماران مدل SM-IPNFE-6MP-H
سیماران
دوربین مداربسته چشم ماهی سیماران مدل SM-IPNFE-6MP-H

برای ثبت سفارش این کالا تماس بگیرید

دوربین مداربسته 2 مگاپیکسل آیمو مدل IPC-A22EP-G
آیمو
دوربین مداربسته 2 مگاپیکسل آیمو مدل IPC-A22EP-G

ناموجود

دوربین مدار بسته

دوربین مداربسته (CCTV) برای اولین بار در سال 1945 توسط والتر بروخ و والتر برچت برای بازرسی عملیات پرتاب موشک ها در آلمان نصب شد. اما بعد از مدتی، استفاده از آن‌ها در زمینه امنیت گسترش یافت و رفته رفته در نظارت بسیاری از اماکن مورد استفاده قرار گرفتند.

استفاده و خرید دوربین مداربسته بیشتر از گذشته رونق گرفته پرکاربردتر است. دوربین های مدار بسته از مهمترین و پرفروش ترین وسایل حفاظتی و امنیتی است که باعث بالا رفتن امنیت و محافظت بیشتر از محیط مورد نظر می‌شود چراکه یکی از قدرتمندترین ابزار برای پایش محیط اطرفمان است. آنها می‌توانند برای نظارت بر اماکن عمومی، خصوصی و حتی در فضای باز استفاده شوند.

قیمت دوربین مدار بسته

قیمت دوربین مدار بسته (CCTV) با توجه به نوع و کاربردی که هر دوربین دارد، متفاوت است؛ باید هنگام خرید این محصولات، دقت داشت تا محصول درست را مدنظر بگیریم و خرید کنیم. انتخاب دوربین مداربسته بیش از هر چیز دیگری به نیاز ما بستگی دارد. اولین چیزی که باید در نظر بگیریم، نوع دوربین مداربسته مورد نیاز است. این دوربین ها به طور کلی به سه دسته: دوربین های آنالوگ (AHD)، دوربین های تحت شبکه (IP) و دوربین های وایرلس یا بیسیم تقسیم بندی می‌شوند که هرکدام قابلیت به خصوصی دارند.
با مراجعه به فروشگاه اینترنتی برقیجات، می‌توانید قیمت دوربین های مدار بسته را مشاهده کنید و محصول مورد نظر خود را انتخاب کنید.

انواع دوربین مداربسته به طور عمده به سه دسته کلی تقسیم می‌شوند که این دسته‌ها عبارتند از:

  • دوربین مداربسته آنالوگ (AHD)
  • دوربین مدار بسته تحت شبکه (IP)
  • دوربین مداربسته بیسیم یا وایرلس (Wireless)
که هر کدام دارای قابلیت ها و مناسب فضاهای مختلفی هستند.

انواع دوربین های مداربسته

همانطور که گفته شد این دوربین ها به سه دسته کلی تقسیم می‌شوند که در ادامه به توضیح مختصر از هرکدام می‌پردازیم.

دوربین مداربسته AHD

دوربین آنالوگ یا AHD یکی از سری های دوربین مدار‌بسته به حساب می‌آیند که برای ضبط تصاویر خود به دستگاه DVR نیاز دارند.

دوربین مدار بسته IP

دوربین تحت شبکه یا آی پی کیفیت بیشتری نسبت به دوربین های AHD دارند و برای ذخیره تصاویر و فیلم خود، نیاز به DVR ندارند.

دوربین وایرلس

این نوع دوربین مداربسته یکی از بهترین گزینه‌ها برای اتاق کودک یا مراقبت از سالمندان هستند که نیاز به سیم کشی ندارند و معمولا هم نسبت به دو مدل قبل از قیمت کمتری برخوردار هستند.

انواع دوربین از نظر شکل ظاهری

دوربین های مداربسته از نظر ظاهر به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند.

  • دوربین مداربسته دام
  • دوربین مداربسته بولت

خرید اینترنتی دوربین مداربسته از فروشگاه برقیجات

امروزه تهیه دوربین مداربسته خانگی یا سیستم دوربین مداربسته اداری و به طور کلی محیط های خصوصی و مشاعات، برای ما به یک ضرورت تبدیل شده است. داشتن اطلاعات مناسب در هنگام خرید، داشتن گارانتی معتبر و قیمت مناسب دوربین مداربسته می‌تواند تجربه بسیار خوبی از خرید دوربین مداربسته باشد.
فروشگاه اینترنتی برقیجات، یکی از تخصصی ترین و کامل‌ترین مجموعه‌ی دوربین های مداربسته، از برندهای مختلفی همچون دوربین های مداربسته داهوا (Dahua)، دوربین های سیماران و دیگر برندهای خوشنام بازار را داراست که تمام این محصولات با گارانتی معتبر عرضه می‌شوند.