آیفون تصویری و صوتی

فیلتر
مرتب سازی
پاک کردن فیلترها
Products

پک آیفون تصویری سیماران 4/3 اینچ بدون حافظه مدل HS-43 همراه پنل و ترانس
سیماران
پک آیفون تصویری سیماران 4/3 اینچ بدون حافظه مدل HS-43 همراه پنل و ترانس
5 %
3,573,900 تومانءءء 3,762,000
پک آیفون تصویری ۴/۳ اینچ بدون حافظه سیماران مدل HS-43FL
سیماران
پک آیفون تصویری ۴/۳ اینچ بدون حافظه سیماران مدل HS-43FL
5 %
3,485,075 تومانءءء 3,668,500
پک آیفون تصویری کلید لمسی بدون حافظه سیماران مدل 43TK
سیماران
پک آیفون تصویری کلید لمسی بدون حافظه سیماران مدل 43TK
4,249,300 تومانءءء
پک آیفون تصویری سیماران ۷ اینچ کلید لمسی با حافظه سیماران مدل 72TKM
سیماران
پک آیفون تصویری سیماران ۷ اینچ کلید لمسی با حافظه سیماران مدل 72TKM
5 %
5,205,145 تومانءءء 5,479,100
پک کامل آیفون تصویری سیماران ۴/۳ اینچ با حافظه مدل HS-43TKM
سیماران
پک کامل آیفون تصویری سیماران ۴/۳ اینچ با حافظه مدل HS-43TKM
5 %
4,240,610 تومانءءء 4,463,800
پک کامل آیفون تصویری ۷ اینچ صفحه لمسی سیماران با حافظه و وای فای دار مدل 78MW
سیماران
پک کامل آیفون تصویری ۷ اینچ صفحه لمسی سیماران با حافظه و وای فای دار مدل 78MW
7,489,900 تومانءءء
پک کامل آیفون تصویری ۷ اینچ صفحه لمسی با حافظه سیماران مدل 73M
سیماران
پک کامل آیفون تصویری ۷ اینچ صفحه لمسی با حافظه سیماران مدل 73M
5 %
5,790,345 تومانءءء 6,095,100
پک آیفون تصویری بدون حافظه 7 اینچ سیماران مدل 72TK
سیماران
پک آیفون تصویری بدون حافظه 7 اینچ سیماران مدل 72TK
5 %
4,360,785 تومانءءء 4,590,300
آیفون تصویری ۴/۳ اینچ حافظه دار سیماران مدل 46TKM (پک کامل)
سیماران
آیفون تصویری ۴/۳ اینچ حافظه دار سیماران مدل 46TKM (پک کامل)
5 %
4,464,240 تومانءءء 4,699,200
پک کامل آیفون تصویری سیماران ۷ اینچ با حافظه مدل 76TKM
سیماران
پک کامل آیفون تصویری سیماران ۷ اینچ با حافظه مدل 76TKM
5 %
5,564,625 تومانءءء 5,857,500
پک کامل آیفون تصویری حافظه دار ۷ اینچ سیماران مدل 78M
سیماران
پک کامل آیفون تصویری حافظه دار ۷ اینچ سیماران مدل 78M
5 %
4,536,345 تومانءءء 4,775,100
آیفون تصویری سیماران 4/3 اینچ بدون حافظه مدل 46TK (پک کامل)
سیماران
آیفون تصویری سیماران 4/3 اینچ بدون حافظه مدل 46TK (پک کامل)
5 %
3,879,040 تومانءءء 4,083,200
آیفون تصویری ۴/۳ اینچ بدون حافظه سیماران مدل 43TK
سیماران
آیفون تصویری ۴/۳ اینچ بدون حافظه سیماران مدل 43TK
2,288,000 تومانءءء
آیفون تصویری بدون حافظه سیماران مدل hs43
سیماران
آیفون تصویری بدون حافظه سیماران مدل hs43
5 %
1,868,460 تومانءءء 1,966,800
آیفون تصویری ۷ اینچ با حافظه سیماران مدل 78m
سیماران
آیفون تصویری ۷ اینچ با حافظه سیماران مدل 78m
5 %
4,536,345 تومانءءء 4,775,100
مانیتور آیفون تصویری بدون حافظه سیماران ۷ اینچ مدل 72TK
سیماران
مانیتور آیفون تصویری بدون حافظه سیماران ۷ اینچ مدل 72TK
5 %
2,655,345 تومانءءء 2,795,100
آیفون ۴/۳ اینچ حافظه دار سیماران مدل 46TKM
سیماران
آیفون ۴/۳ اینچ حافظه دار سیماران مدل 46TKM
5 %
2,758,800 تومانءءء 2,904,000
آیفون تصویری بدون حافظه ۴/۳ اینچ سیماران مدل 46TK
سیماران
آیفون تصویری بدون حافظه ۴/۳ اینچ سیماران مدل 46TK
5 %
2,145,385 تومانءءء 2,258,300
آیفون تصویری سیماران با حافظه ۴/۳ اینچ مدل HS-43TKM
سیماران
آیفون تصویری سیماران با حافظه ۴/۳ اینچ مدل HS-43TKM
5 %
2,535,170 تومانءءء 2,668,600
آیفون تصویری ۴/۳ اینچ سیماران مدل HS-43FL
سیماران
آیفون تصویری ۴/۳ اینچ سیماران مدل HS-43FL
1,873,300 تومانءءء
آیفون تصویری حافظه دار وای فای دار سیماران مدل 78MW
سیماران
آیفون تصویری حافظه دار وای فای دار سیماران مدل 78MW
5,694,700 تومانءءء
آیفون تصویری ۷ اینچ با حافظه سیماران مدل 73M
سیماران
آیفون تصویری ۷ اینچ با حافظه سیماران مدل 73M
4,299,900 تومانءءء
آیفون تصویری با حافظه ۷ اینچ سیماران مدل 72TKM
سیماران
آیفون تصویری با حافظه ۷ اینچ سیماران مدل 72TKM
3,683,900 تومانءءء
مانیتور آیفون تصویری ۷ اینچ حافظه دار سیماران مدل 76TKM
سیماران
مانیتور آیفون تصویری ۷ اینچ حافظه دار سیماران مدل 76TKM
4,062,300 تومانءءء
آیفون تصویری بدون حافظه ۴/۳ اینچ سیماران مدل 43FL2
سیماران
آیفون تصویری بدون حافظه ۴/۳ اینچ سیماران مدل 43FL2
5 %
1,779,635 تومانءءء 1,873,300
پنل آیفون تصویری فوژان سیماران
سیماران
پنل آیفون تصویری فوژان سیماران
1,505,900 تومانءءء
پنل آیفون تصویری سیماران مدل فرداد
سیماران
پنل آیفون تصویری سیماران مدل فرداد
1,505,900 تومانءءء
پنل آیفون تصویری لمسی کارتخوان فرداد سیماران
سیماران
پنل آیفون تصویری لمسی کارتخوان فرداد سیماران
2,395,800 تومانءءء
پنل آیفون تصویری فوژان کارتخوان سیماران
سیماران
پنل آیفون تصویری فوژان کارتخوان سیماران
2,178,000 تومانءءء
پنل آیفون تصویری کارتخوان فرداد سیماران
سیماران
پنل آیفون تصویری کارتخوان فرداد سیماران
1,948,100 تومانءءء
پنل کدینگ فرداد آیفون تصویری سیماران مدل VFBC-D100
سیماران
پنل کدینگ فرداد آیفون تصویری سیماران مدل VFBC-D100
3,318,700 تومانءءء
گوشی صوتی سیماران مدل 701
سیماران
گوشی صوتی سیماران مدل 701
330,000 تومانءءء
پنل پین هول سیماران مدل VFC-139
سیماران
پنل پین هول سیماران مدل VFC-139
2,200,000 تومانءءء
منبع تغذیه سیماران مدل SFF730
سیماران
منبع تغذیه سیماران مدل SFF730
455,400 تومانءءء
گوشی صوتی 701VF سیماران
سیماران
گوشی صوتی 701VF سیماران
503,800 تومانءءء
تغذیه ریموت کد لرنینگ
سیماران
تغذیه ریموت کد لرنینگ
774,400 تومانءءء
دیکودر پنل کدینگ آیفون تصویری سیماران
سیماران
دیکودر پنل کدینگ آیفون تصویری سیماران
738,100 تومانءءء
پنل آیفون صوتی فوژان سیماران
سیماران
پنل آیفون صوتی فوژان سیماران
444,400 تومانءءء
پنل صوتی فرداد سیماران
سیماران
پنل صوتی فرداد سیماران
568,700 تومانءءء
گوشی مرکزی DM ارتباط داخلی (۱ به ۲۰)
سیماران
گوشی مرکزی DM ارتباط داخلی (۱ به ۲۰)
764,500 تومانءءء
گوشی فرعی DF ارتباط داخلی (۱ به ۲۰)
سیماران
گوشی فرعی DF ارتباط داخلی (۱ به ۲۰)
554,400 تومانءءء
منبع تغذیه آیفون صوتی سیماران مدل 709
سیماران
منبع تغذیه آیفون صوتی سیماران مدل 709
289,300 تومانءءء
قفل دربازکن زنجیری سیماران مدل 715
سیماران
قفل دربازکن زنجیری سیماران مدل 715
289,300 تومانءءء
پنل آیفون تصویری کدینگ سیماران مدل VFHC/D100
سیماران
پنل آیفون تصویری کدینگ سیماران مدل VFHC/D100
6,237,000 تومانءءء
سوئیچر آیفون تصویری سیماران ( ۱ تا ۱۰ واحدی)
سیماران
سوئیچر آیفون تصویری سیماران ( ۱ تا ۱۰ واحدی)
79,200 تومانءءء
پکیج آیفون صوتی سیماران ( ۱ تا ۶ واحدی)
سیماران
پکیج آیفون صوتی سیماران ( ۱ تا ۶ واحدی)
5 %
1,403,000 تومانءءء 1,477,300
تقسیم کننده دیتا آیفون تصویری سیماران
سیماران
تقسیم کننده دیتا آیفون تصویری سیماران
1,163,800 تومانءءء
منبع تغذیه آیفون تصویری الکتروپیک مدل 386
الکتروپیک
منبع تغذیه آیفون تصویری الکتروپیک مدل 386

ناموجود

مانیتور آیفون تصویری حافظه دار الکتروپیک مدل 1096
الکتروپیک
مانیتور آیفون تصویری حافظه دار الکتروپیک مدل 1096

ناموجود

آیفون تصویری ۳/۵ اینچ الکتروپیک مدل 1286
الکتروپیک
آیفون تصویری ۳/۵ اینچ الکتروپیک مدل 1286

ناموجود

قفل درب بازکن زنجیری الکتروپیک مدل 671
الکتروپیک
قفل درب بازکن زنجیری الکتروپیک مدل 671

ناموجود

پنل آیفون تصویری الکتروپیک مدل 1086FD
الکتروپیک
پنل آیفون تصویری الکتروپیک مدل 1086FD

ناموجود

آیفون تصویری الکتروپیک بدون حافظه 4/3 اینچ مدل 897
الکتروپیک
آیفون تصویری الکتروپیک بدون حافظه 4/3 اینچ مدل 897

ناموجود

آیفون تصویری ۳/۵ اینچ حافظه دار الکتروپیک مدل 1196
الکتروپیک
آیفون تصویری ۳/۵ اینچ حافظه دار الکتروپیک مدل 1196

ناموجود

پنل آیفون تصویری فروز کدینگ سیماران مدل VFRC-D100
سیماران
پنل آیفون تصویری فروز کدینگ سیماران مدل VFRC-D100

ناموجود

آیفون تصویری الکتروپیک ۴/۳ اینچ حافظه دار مدل 797
الکتروپیک
آیفون تصویری الکتروپیک ۴/۳ اینچ حافظه دار مدل 797

ناموجود

آیفون تصویری و آیفون صوتی

در هر خانه، آیفون تصویری و آیفون صوتی، چندسالی است که به یک بخش جداناپذیر تبدیل شده اند. انواع درب بازکن ها به دو صورت صوتی و تصویری هستند که نوع صوتی آن ها از حداقل امکانات برای ایجاد ارتباط و انتقال صدا از واحد به درب ورودی منزل برخوردار هستند و نصب راحتی دارند و دو رشته سیم برای راه اندازی آنها کافیست. اما امروزه آیفون های تصویری نسبت به آیفون های صوتی کارایی و محبوبیت بیشتری دارند، به طوری که خیلی از خانه ها و ساختمان های قدیمی ساز هم نیز در پی تغییر آیفون و پنل خود از صوتی به تصویری هستند، زیرا درب باز کن های تصویری علاوه بر انتقال صدا با نشان دادن تصاویر درب ورودی در تامین امنیت نیز موثر تر عمل کرده اند. آیفون های تصویری نسبت به آیفون دربازکن ساده، نصبشان اندکی دشوارتر است و برای این امر به 4، 5 یا 6 سیم نیازمندند. درب بازکن های صوتی با قابلیت و ویژگی های متعددی در بازار یافت می شوند که هرکدام را از دیگری متمایز می کند.

انواع آیفون و درب بازکن تصویری و صوتی

  • آیفون تصویری دکمه ای و لمسی
  • آیفون تصویری حافظه دار و بدون حافظه
  • آیفون تصویری هوشمند
  • پنل درب تصویری صوتی و تصویری

آیفون تصویری دکمه ای و لمسی

اکثر تولیدکنندگان در باز کن ها را به صورت فشاری یا لمسی تولید می کنند، که نوع لمسی آن ظاهری شکیل تر، ظرافت و استفاده بیشتری دارد.

آیفون تصویری حافظه دار و بدون حافظه

آیفون های تصویری با حافظه قابلیت ذخیره عکس و فیلم دارند، می توان تصاویر و ویدیو دفعاتی که زنگ به صدا در آمده است را بررسی کرد، در واقع به طور میانگین با هربار زنگ خوردن، آیفون یک عکس و چند ثانیه فیلم ذخیره می کند ولی در مدل درباز کن تصویری ساده و بدون حافظه این قابلیت ها وجود ندارد.

آیفون تصویری هوشمند

آیفون تصویری هوشمند قابلیت اتصال به وای فای را دارند و هر زمانی که پنل تصویری درب منزل شما را فشار می دهد، به صورت خودکار از آن شخص عکس و فیلم می گیرد و به صاحب خانه اطلاع می دهد.

پنل آیفون تصویری صوتی و تصویری

پنل های تصویری در چهار مدل کارت خوان و ساده و کدینگ و لمسی تولید می شوند و پنل های آیفون صوتی به صورت ساده هستند و فقط برای باز کردن درب استفاده می شوند و امکانات خاصی ندارند.

انواع برندهای پنل درب بازکن و آیفون

برند های ایرانی و خارجی زیادی در حال تولید دربازکن آیفون تصویری و گوشی آیفون صوتی هستند که هرکدام ویژگی و قابلیت های زیادی دارند. چند نمونه از برند های مختلف آن عبارتند از:

  • آیفون سیماران (Simaran)
  • آیفون تابا (Taba)
  • آیفون الکتروپیک (Electropeyk)
  • آیفون کوماکس (COMMAX)
  • آیفون هیوندای (Hyundai)
  • آلدو (Aldo)
و دیگر برند های مطرح که جز پر استفاده ترین ها هستند.

قیمت و خرید آیفون تصویری

درب بازکن های تصویری با قابلیت های متعددی تولید می گردند که هرکدام طبق ویژگی هایشان قیمت مختص به خود را دارند. این ویژگی ها شامل موارد اولیه می‌باشد که همه آیفون های تصویری ارزان قیمت، دارا هستند. ویژگی های منحصر به فرد و پیشرفته ای مانند اتصال به وای فای و دیگر ویژگی‌های خاص، موجب افزایش قیمت و کیفیت این دستگاه می‌شود.

خرید دربازکن تصویری و صوتی از برقیجات

شما می توانید انواع درب باز کن ها و گوشی صوتی و آیفون تصویری را از فروشگاه برقیجات تهیه کنید.