سیستم های امنیتی و حفاظتی

فیلتر
مرتب سازی
پاک کردن فیلترهاProducts

دستگاه DVR سیماران مدل SM-XVS1801L2
سیماران
دستگاه DVR سیماران مدل SM-XVS1801L2
2,975,000 تومانءءء
دستگاه DVR سیماران مدل SM-XVS1401L2
سیماران
دستگاه DVR سیماران مدل SM-XVS1401L2
2,425,000 تومانءءء
دستگاه DVR سیماران مدل SM-XVN11601M5
سیماران
دستگاه DVR سیماران مدل SM-XVN11601M5
10,375,000 تومانءءء
دوربین تحت شبکه 4 مگاپیکسل سیماران مدل SM-IP4510CVL
سیماران
دوربین تحت شبکه 4 مگاپیکسل سیماران مدل SM-IP4510CVL
3,275,000 تومانءءء
دوربین تحت شبکه فول کالر سیماران مدل SM-IP4410CVL
سیماران
دوربین تحت شبکه فول کالر سیماران مدل SM-IP4410CVL
3,275,000 تومانءءء
دوربین تحت شبکه دام سیماران مدل SM-IP2512HM-WS
سیماران
دوربین تحت شبکه دام سیماران مدل SM-IP2512HM-WS
4,075,000 تومانءءء
دوربین تحت شبکه 2 مگاپیکسل سیماران مدل SM-IP2412HM-WS
سیماران
دوربین تحت شبکه 2 مگاپیکسل سیماران مدل SM-IP2412HM-WS
4,075,000 تومانءءء
دوربین مداربسته فول کالر 2 مگاپیکسل سیماران مدل SM-D222CV
سیماران
دوربین مداربسته فول کالر 2 مگاپیکسل سیماران مدل SM-D222CV
750,000 تومانءءء
دوربین مداربسته فول کالر 2 مگاپیکسل سیماران مدل SM-D221CV
سیماران
دوربین مداربسته فول کالر 2 مگاپیکسل سیماران مدل SM-D221CV
850,000 تومانءءء
دوربین مداربسته فول کالر 2 مگاپیکسل سیماران مدل SM-CV219
سیماران
دوربین مداربسته فول کالر 2 مگاپیکسل سیماران مدل SM-CV219
775,000 تومانءءء
دوربین مداربسته 2 مگاپیکسل سیماران مدل SM-CV236
سیماران
دوربین مداربسته 2 مگاپیکسل سیماران مدل SM-CV236
955,000 تومانءءء
دوربین مداربسته فول کالر 5 مگاپیکسل سیماران مدل SM-CV534
سیماران
دوربین مداربسته فول کالر 5 مگاپیکسل سیماران مدل SM-CV534
1,285,000 تومانءءء
دوربین مداربسته 2 مگاپیکسل سیماران مدل SM-D211MCVA
سیماران
دوربین مداربسته 2 مگاپیکسل سیماران مدل SM-D211MCVA
1,450,000 تومانءءء
دوربین مداربسته فول کالر 2 مگاپیکسل سیماران مدل SM-CV233
سیماران
دوربین مداربسته فول کالر 2 مگاپیکسل سیماران مدل SM-CV233
880,000 تومانءءء
دوربین مداربسته 5 مگاپیکسل سیماران مدل SM-D521CV
سیماران
دوربین مداربسته 5 مگاپیکسل سیماران مدل SM-D521CV
1,260,000 تومانءءء
دوربین مداربسته فول کالر 5 مگاپیکسل سیماران مدل SM-CV547
سیماران
دوربین مداربسته فول کالر 5 مگاپیکسل سیماران مدل SM-CV547
1,325,000 تومانءءء
دوربین مداربسته 2 مگا پیکسل بولت سیماران مدل SM-AR4001
سیماران
دوربین مداربسته 2 مگا پیکسل بولت سیماران مدل SM-AR4001
2,250,000 تومانءءء
دوربین مداربسته فول کالر 2 مگاپیکسل سیماران مدل SM-AR212MCV
سیماران
دوربین مداربسته فول کالر 2 مگاپیکسل سیماران مدل SM-AR212MCV
1,375,000 تومانءءء
دوربین مداربسته 5 مگاپیکسل بولت سیماران مدل SM-AR512M
سیماران
دوربین مداربسته 5 مگاپیکسل بولت سیماران مدل SM-AR512M
1,160,000 تومانءءء
دستگاه NVR ضبط دوربین مداربسته سیماران مدل SM-NM1628
سیماران
دستگاه NVR ضبط دوربین مداربسته سیماران مدل SM-NM1628
7,525,000 تومانءءء
ضبط کننده ویدیویی تحت شبکه nvr سیماران مدل SM-NL8016
سیماران
ضبط کننده ویدیویی تحت شبکه nvr سیماران مدل SM-NL8016
4,125,000 تومانءءء
دستگاه nvr تحت شبکه سیماران مدل SM-NL4016
سیماران
دستگاه nvr تحت شبکه سیماران مدل SM-NL4016
3,250,000 تومانءءء
دستگاه DVR سیماران مدل SM-XVN1401H5
سیماران
دستگاه DVR سیماران مدل SM-XVN1401H5
5,625,000 تومانءءء
دستگاه ضبط SM-XVN21608M5 DVR سیماران
سیماران
دستگاه ضبط SM-XVN21608M5 DVR سیماران
12,875,000 تومانءءء
دستگاه dvr ضبط تصاویر سیماران مدل SM-XVN1401M5
سیماران
دستگاه dvr ضبط تصاویر سیماران مدل SM-XVN1401M5
3,600,000 تومانءءء
دستگاه دوربین مداربسته دی وی ار سیماران مدل SM-XVN1801M5
سیماران
دستگاه دوربین مداربسته دی وی ار سیماران مدل SM-XVN1801M5
5,800,000 تومانءءء
دستگاه ۱۶ کانال DVR سیماران مدل SM-XVN11601L2
سیماران
دستگاه ۱۶ کانال DVR سیماران مدل SM-XVN11601L2
5,850,000 تومانءءء
دستگاه دوربین مداربسته dvr سیماران مدل SM-XVN1801L2
سیماران
دستگاه دوربین مداربسته dvr سیماران مدل SM-XVN1801L2
37 %
2,200,000 تومانءءء 3,500,000
دستگاه dvr سیماران مدل  SM-XVN1401L2
سیماران
دستگاه dvr سیماران مدل SM-XVN1401L2
2,737,500 تومانءءء
دوربین مدار بسته تحت شبکه SM-IP2600HCW/WF سیماران
سیماران
دوربین مدار بسته تحت شبکه SM-IP2600HCW/WF سیماران
4,250,000 تومانءءء
دوربین IP تحت شبکه دام سیماران مدل SM-IP2510L
سیماران
دوربین IP تحت شبکه دام سیماران مدل SM-IP2510L
2,325,000 تومانءءء
دوربین تحت شبکه سیماران مدل SM-IP2413L
سیماران
دوربین تحت شبکه سیماران مدل SM-IP2413L
2,500,000 تومانءءء
دوربین مداربسته تحت شبکه 5 مگاپیکسل سیماران مدل SM-IP5512M
سیماران
دوربین مداربسته تحت شبکه 5 مگاپیکسل سیماران مدل SM-IP5512M
5,000,000 تومانءءء
دوربین تحت شبکه بولت سیماران مدل SM-IP5412HM-W
سیماران
دوربین تحت شبکه بولت سیماران مدل SM-IP5412HM-W
4,750,000 تومانءءء
دوربین مداربسته ۲ مگاپیکسل بولت سیماران مدل SM-CV152
سیماران
دوربین مداربسته ۲ مگاپیکسل بولت سیماران مدل SM-CV152
1,350,000 تومانءءء
دوربین مداربسته 2 مگاپیکسل سیماران مدل SM-CV135
سیماران
دوربین مداربسته 2 مگاپیکسل سیماران مدل SM-CV135
950,000 تومانءءء
دوربین مداربسته بولت 2 مگاپیکسل فول کالر سیماران مدل SM-CV134
سیماران
دوربین مداربسته بولت 2 مگاپیکسل فول کالر سیماران مدل SM-CV134
636,500 تومانءءء
دوربین SM CV133 فول کالر 2 مگاپیکسل بولت سیماران
سیماران
دوربین SM CV133 فول کالر 2 مگاپیکسل بولت سیماران
880,000 تومانءءء
دوربین فول کالر دید در شب بولت سیماران مدل SM-CV247
سیماران
دوربین فول کالر دید در شب بولت سیماران مدل SM-CV247
694,000 تومانءءء
دوربین مداربسته بولت 2 مگاپیکسل سیماران مدل SM-AR212M3
سیماران
دوربین مداربسته بولت 2 مگاپیکسل سیماران مدل SM-AR212M3
1,171,500 تومانءءء
دوربین مداربسته ahd سیماران مدل SM-AR216M
سیماران
دوربین مداربسته ahd سیماران مدل SM-AR216M
35 %
830,000 تومانءءء 1,277,000
دوربین مدار بسته SM-CV119 بولت 2 مگاپیکسل سیماران
سیماران
دوربین مدار بسته SM-CV119 بولت 2 مگاپیکسل سیماران
532,500 تومانءءء
دوربین مداربسته فول کالر سیماران مدل SM-AR524MCV
سیماران
دوربین مداربسته فول کالر سیماران مدل SM-AR524MCV
1,800,000 تومانءءء
دوربین مداربسته 5 مگاپیکسل ahd فول کالر بولت سیماران مدل SM-AR512MCVA
سیماران
دوربین مداربسته 5 مگاپیکسل ahd فول کالر بولت سیماران مدل SM-AR512MCVA

ناموجود

دوربین مداربسته فول کالر 5 مگا پیکسل سیماران مدل SM-D520CV
سیماران
دوربین مداربسته فول کالر 5 مگا پیکسل سیماران مدل SM-D520CV

ناموجود

دوربین مداربسته دام فول کالر 2 مگاپیکسل سیماران مدل SM-IP2512CV2-W
سیماران
دوربین مداربسته دام فول کالر 2 مگاپیکسل سیماران مدل SM-IP2512CV2-W

ناموجود

دوربین مداربسته فول کالر تحت شبکه سیماران مدل SM-IP2410CVL
سیماران
دوربین مداربسته فول کالر تحت شبکه سیماران مدل SM-IP2410CVL

ناموجود

دوربین مدار بسته ip دام 2 مگاپیکسل سیماران مدل SM-IP2510CVL
سیماران
دوربین مدار بسته ip دام 2 مگاپیکسل سیماران مدل SM-IP2510CVL

ناموجود

دستگاه دوربین مدار بسته دی وی ار سیماران مدل SM-XVN1801H5
سیماران
دستگاه دوربین مدار بسته دی وی ار سیماران مدل SM-XVN1801H5

ناموجود

دستگاه dvr مدل SM-XV43216M5 سیماران
سیماران
دستگاه dvr مدل SM-XV43216M5 سیماران

ناموجود

خرید سیستم های امنیتی و حفاظتی

خرید سیستم امنیتی مناسب و مجهز کردن اماکن به انواع سیستم‌های امنیتی و حفاظتی هوشمند، به راستی می‌تواند مهمترین راهکار برای برقراری و حفظ امنیت فضاهای مختلف زندگی ما باشد. چرا که یک سیستم امنیتی و یا یک سیستم حفاظتی می‌تواند به صورت مداوم و با کیفیت بالا به وظیفه خود عمل کند. این سیستم‌ها، از جمله دوربین مداربسته، سیستم‌های اعلان حریق، سیستم امنیتی هوشمند، دزدگیر اماکن و دیگر سیستم های حفاظتی به شما امکان می‌دهند تا به سادگی نه تنها محیط خود را نظارت کنید، بلکه در صورت لزوم به سرعت واکنش نشان دهید.

انواع سیستم امنیتی

وقتی از سیستم های امنیتی صحبت می‌کنیم، می‌دانیم که مهم‌ترین و پرکاربردترین آن، سیستم امنیتی دوربین مداربسته است. اما در ادامه به چند مورد از انواع سیستم های حفاظتی و امنیتی اشاره می‌کنیم:

  • انواع دوربین نظارتی (مداربسته)؛ دوربین تحت شبکه، دوربین آنالوگ، دوربین مداربسته بیسیم
  • دزدگیر اماکن
  • سیستم اعلام حریق
  • حسگر (سنسور) حرکتی
  • قفل هوشمند
  • سیستم اعلان دود
  • سنسور پنجره
این سیستم‌ها با عنوان سیستم امنیتی هوشمند استفاده می‌شوند. برای آشنایی بهتر با بهترین سیستم امنیتی ساختمان و منزل در ادامه به شرح بعضی از موارد بالا می‌پردازیم.

دوربین مداربسته

با استفاده از دوربین های مدار بسته (CCTV) در هر لحظه می‌توانید، ورود و خروج مکان مورد نظر خود را بررسی کنید. دوربین امنیتی مداربسته در سه نوع AHD ،IP و بی‌سیم وجود دارند که برخی از آنها نیاز به دستگاه ضبط دوربین مداربسته دارند. هرکدام از دوربین ها، ویژگی های مربوط به خود را دارند و مناسب مکان یا موقعیتی خاص هستند.

دزدگیر اماکن

دزدگیرهای امنیتی، تردد را بررسی می‌کنند و در صورت سرقت به شما و حتی پلیس گزارش می‌دهند. این سیستم حفاظتی، انواع متفاوتی دارد که برخی از آن‌ها ففط آژیر می‌کشند. بعضی دیگر از دزدگیر‌ها از سیم کارت پشتیبانی می‌کنند و مدل‌های دیگری هم به خطوط تلفن ثابت وصل می‌شوند.

سیستم‌های اعلان حریق

این سیستم‌ها به شما امکان مانیتورینگ و اعلان فوری در مورد هر نشانه حریق را می‌دهند. اعلانات صوتی و گرافیکی افراد را در صورت بروز حریق آگاه می‌سازند.

خرید و قیمت سیستم امنیتی و حفاظتی از برقیجات

اگر به دنبال خرید سیستم امنیتی خانه، باغ یا محل کسب و کار خود هستید، انتخاب از بین انواع گسترده سیستم‌های امنیتی و حفاظتی ما، با توجه به قیمت و کیفیت، تضمین کننده رضایت مشتریان است. قیمت سیستم های امنیتی و حفاظتی ما با توجه به نیازها و امکانات مختلف تنوع دارد. ضمن اینکه از نظرات کاربران و تجربیات آنها در استفاده از محصولات ما نیز علاوه بر قیمت، می‌تواند برای شما تجربه بهتری از خرید سیستم امنیتی مناسب خود رقم بزند.
افتخار ما این است که با ارائه خدمات با کیفیت و سیستم‌های امنیتی پیشرفته، به رضایت شما عزیزان دست یافته‌ایم.