سیستم های امنیتی و حفاظتی

فیلتر
مرتب سازی
پاک کردن فیلترهاProducts

دوربین مداربسته ۵ مگاپیکسل تمام رنگی سیماران مدل SM-D520CVMA
سیماران
دوربین مداربسته ۵ مگاپیکسل تمام رنگی سیماران مدل SM-D520CVMA
1,175,000 تومانءءء
دوربین مداربسته فول کالر سیماران مدل SM-CVM537A
سیماران
دوربین مداربسته فول کالر سیماران مدل SM-CVM537A
1,225,000 تومانءءء
دوربین مداربسته ۵ مگاپیکسل فول کالر سیماران مدل SM-CVM535A
سیماران
دوربین مداربسته ۵ مگاپیکسل فول کالر سیماران مدل SM-CVM535A
1,315,000 تومانءءء
دوربین مداربسته دام سیماران مدل SM-D4010ARV
سیماران
دوربین مداربسته دام سیماران مدل SM-D4010ARV
2,175,000 تومانءءء
دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-HDW1239TLQP-A-LED-0360B-S2
داهوا
دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-HDW1239TLQP-A-LED-0360B-S2
2,400,000 تومانءءء
دوربین مداربسته اسپید دام سیماران مدل SM-IPTZ-2MP-15X-MWSFR
سیماران
دوربین مداربسته اسپید دام سیماران مدل SM-IPTZ-2MP-15X-MWSFR
19,350,000 تومانءءء
دستگاه ضبط دوربین مداربسته سیماران مدل SM-NLS4016-4PE
سیماران
دستگاه ضبط دوربین مداربسته سیماران مدل SM-NLS4016-4PE
4,250,000 تومانءءء
دوربین تحت شبکه ۴ مگاپیکسل سیماران مدل SM-IP4412HM-W
سیماران
دوربین تحت شبکه ۴ مگاپیکسل سیماران مدل SM-IP4412HM-W
4,375,000 تومانءءء
دوربین IP تحت شبکه سیماران مدل SM-IP2516HM-VF
سیماران
دوربین IP تحت شبکه سیماران مدل SM-IP2516HM-VF
4,825,000 تومانءءء
دستگاه دوربین مداربسته داهوا مدل XVR5216AN-I3
داهوا
دستگاه دوربین مداربسته داهوا مدل XVR5216AN-I3
14,461,000 تومانءءء
دوربین مداربسته ۵ مگاپیکسل داهوا HAC-HFW1509TP-LED
داهوا
دوربین مداربسته ۵ مگاپیکسل داهوا HAC-HFW1509TP-LED
3,363,000 تومانءءء
دستگاه XVR داهوا مدل XVR5116HS-I3
داهوا
دستگاه XVR داهوا مدل XVR5116HS-I3
10,360,000 تومانءءء
دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-HDW1509TLQP-A-LED
داهوا
دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-HDW1509TLQP-A-LED
3,146,000 تومانءءء
دوربین مداربسته ۲ مگاپیکسل داهوا مدل HFW1209TLMP-A-LED
داهوا
دوربین مداربسته ۲ مگاپیکسل داهوا مدل HFW1209TLMP-A-LED
2,059,000 تومانءءء
دستگاه دوربین مداربسته داهوا مدل DH-XVR5108HS-I3
داهوا
دستگاه دوربین مداربسته داهوا مدل DH-XVR5108HS-I3
6,403,000 تومانءءء
دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-HFW1200TP
داهوا
دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-HFW1200TP
1,514,000 تومانءءء
دوربین فول کالر ۵ مگاپیکسل سیماران مدل SM-CV544
سیماران
دوربین فول کالر ۵ مگاپیکسل سیماران مدل SM-CV544
1,210,000 تومانءءء
دوربین تحت شبکه سیماران مدل SM-IPN4410L
سیماران
دوربین تحت شبکه سیماران مدل SM-IPN4410L
3,100,000 تومانءءء
دوربین تحت شبکه سیماران مدل SM-IP4516HM-WVF
سیماران
دوربین تحت شبکه سیماران مدل SM-IP4516HM-WVF
5,925,000 تومانءءء
دوربین 2 مگاپیکسل داهوا مدل DH-HAC-B2A21P
داهوا
دوربین 2 مگاپیکسل داهوا مدل DH-HAC-B2A21P
1,329,000 تومانءءء
دوربین 5 مگاپیکسل سیماران مدل SM-CV552
سیماران
دوربین 5 مگاپیکسل سیماران مدل SM-CV552
1,560,000 تومانءءء
دستگاه دوربین مداربسته XVR داهوا مدل DH-XVR5104HS-I3
داهوا
دستگاه دوربین مداربسته XVR داهوا مدل DH-XVR5104HS-I3
4,650,000 تومانءءء
دوربین مداربسته 5 مگاپیکسل داهوا مدل DH-HAC-T2A51P
داهوا
دوربین مداربسته 5 مگاپیکسل داهوا مدل DH-HAC-T2A51P
1,830,000 تومانءءء
دوربین 2 مگاپیکسل داهوا مدل DH-HAC-T2A21P
داهوا
دوربین 2 مگاپیکسل داهوا مدل DH-HAC-T2A21P
1,203,000 تومانءءء
دوربین مداربسته 2 مگاپیکسل داهوا مدل DH-HAC-T1A21P
داهوا
دوربین مداربسته 2 مگاپیکسل داهوا مدل DH-HAC-T1A21P
947,000 تومانءءء
دوربین مداربسته 2 مگاپیکسل سیماران مدل SM-AR222H
سیماران
دوربین مداربسته 2 مگاپیکسل سیماران مدل SM-AR222H
1,237,500 تومانءءء
دوربین مداربسته 5 مگاپیکسل داهوا مدل DH-HAC-B2A51P
داهوا
دوربین مداربسته 5 مگاپیکسل داهوا مدل DH-HAC-B2A51P
1,830,000 تومانءءء
دوربین مداربسته 5 مگاپیکسل سیماران مدل SM-AR512MA
سیماران
دوربین مداربسته 5 مگاپیکسل سیماران مدل SM-AR512MA
1,550,000 تومانءءء
دوربین مداربسته فول کالر 2 مگاپیکسل سیماران مدل SM-D224CVTA
سیماران
دوربین مداربسته فول کالر 2 مگاپیکسل سیماران مدل SM-D224CVTA
725,000 تومانءءء
دوربین مداربسته سیماران فول کالر 2 مگاپیکسل دام مدل SM-D220CVTA
سیماران
دوربین مداربسته سیماران فول کالر 2 مگاپیکسل دام مدل SM-D220CVTA
780,000 تومانءءء
دوربین فول کالر 2 مگاپیکسل سیماران مدل SM-CV218TA
سیماران
دوربین فول کالر 2 مگاپیکسل سیماران مدل SM-CV218TA
645,000 تومانءءء
دوربین مداربسته فول کالر 2 مگاپیکسل سیماران مدل SM-CV237TA
سیماران
دوربین مداربسته فول کالر 2 مگاپیکسل سیماران مدل SM-CV237TA
835,000 تومانءءء
دوربین مداربسته فول کالر بولت سیماران مدل SM-CV244TA
سیماران
دوربین مداربسته فول کالر بولت سیماران مدل SM-CV244TA
845,000 تومانءءء
دوربین مداربسته ۲ مگاپیکسل سیماران مدل SM-AR212HA
سیماران
دوربین مداربسته ۲ مگاپیکسل سیماران مدل SM-AR212HA
1,175,000 تومانءءء
دستگاه DVR سیماران مدل SM-XVS1801L2
سیماران
دستگاه DVR سیماران مدل SM-XVS1801L2
2,975,000 تومانءءء
دستگاه DVR سیماران مدل SM-XVS1401L2
سیماران
دستگاه DVR سیماران مدل SM-XVS1401L2
2,425,000 تومانءءء
دستگاه DVR سیماران مدل SM-XVN11601M5-AI
سیماران
دستگاه DVR سیماران مدل SM-XVN11601M5-AI
10,750,000 تومانءءء
دوربین تحت شبکه 4 مگاپیکسل سیماران مدل SM-IP4510CVL
سیماران
دوربین تحت شبکه 4 مگاپیکسل سیماران مدل SM-IP4510CVL
3,475,000 تومانءءء
دوربین تحت شبکه فول کالر سیماران مدل SM-IP4410CVL
سیماران
دوربین تحت شبکه فول کالر سیماران مدل SM-IP4410CVL
3,475,000 تومانءءء
دوربین تحت شبکه PTZ سیماران مدل SM-IPTZ-4MP-4XMSFR
سیماران
دوربین تحت شبکه PTZ سیماران مدل SM-IPTZ-4MP-4XMSFR
16,000,000 تومانءءء
دوربین تحت شبکه دام سیماران مدل SM-IP2512HM-WS
سیماران
دوربین تحت شبکه دام سیماران مدل SM-IP2512HM-WS
4,075,000 تومانءءء
دوربین تحت شبکه 2 مگاپیکسل سیماران مدل SM-IP2412HM-WS
سیماران
دوربین تحت شبکه 2 مگاپیکسل سیماران مدل SM-IP2412HM-WS
4,075,000 تومانءءء
دوربین مداربسته ۲ مگاپیکسل سیماران مدل SM-CV236TA
سیماران
دوربین مداربسته ۲ مگاپیکسل سیماران مدل SM-CV236TA
837,500 تومانءءء
دوربین مداربسته فول کالر 5 مگاپیکسل سیماران مدل SM-CVM534A
سیماران
دوربین مداربسته فول کالر 5 مگاپیکسل سیماران مدل SM-CVM534A
1,230,000 تومانءءء
دوربین مداربسته 2 مگاپیکسل سیماران مدل SM-D211MCVA
سیماران
دوربین مداربسته 2 مگاپیکسل سیماران مدل SM-D211MCVA
1,450,000 تومانءءء
دوربین مداربسته فول کالر 2 مگاپیکسل سیماران مدل SM-CV233TA
سیماران
دوربین مداربسته فول کالر 2 مگاپیکسل سیماران مدل SM-CV233TA
780,000 تومانءءء
دوربین مداربسته 5 مگاپیکسل سیماران مدل SM-D521CV
سیماران
دوربین مداربسته 5 مگاپیکسل سیماران مدل SM-D521CV
1,260,000 تومانءءء
دوربین مداربسته فول کالر 5 مگاپیکسل سیماران مدل SM-CV547
سیماران
دوربین مداربسته فول کالر 5 مگاپیکسل سیماران مدل SM-CV547
1,300,000 تومانءءء
دوربین مداربسته 2 مگاپیکسل دام سیماران مدل SM-D221IRV
سیماران
دوربین مداربسته 2 مگاپیکسل دام سیماران مدل SM-D221IRV
850,000 تومانءءء
دوربین مداربسته 2 مگا پیکسل بولت سیماران مدل SM-AR4001
سیماران
دوربین مداربسته 2 مگا پیکسل بولت سیماران مدل SM-AR4001
2,250,000 تومانءءء
دوربین مداربسته فول کالر ۲ مگاپیکسل سیماران مدل SM-AR212MCVA
سیماران
دوربین مداربسته فول کالر ۲ مگاپیکسل سیماران مدل SM-AR212MCVA
1,450,000 تومانءءء
دوربین مداربسته 5 مگاپیکسل بولت سیماران مدل SM-AR512M
سیماران
دوربین مداربسته 5 مگاپیکسل بولت سیماران مدل SM-AR512M
1,160,000 تومانءءء
دزدگیر سیم کارتی سیماران مدل SM-G6420
سیماران
دزدگیر سیم کارتی سیماران مدل SM-G6420
5,560,000 تومانءءء
دزدگیر SM-G6430 سیم کارتی سیماران
سیماران
دزدگیر SM-G6430 سیم کارتی سیماران
6,000,000 تومانءءء
دستگاه NVR ضبط دوربین مداربسته سیماران مدل SM-NM1628
سیماران
دستگاه NVR ضبط دوربین مداربسته سیماران مدل SM-NM1628
7,525,000 تومانءءء
دستگاه nvr سیماران مدل SM-NM1618
سیماران
دستگاه nvr سیماران مدل SM-NM1618
6,325,000 تومانءءء
ضبط کننده ویدیویی تحت شبکه nvr سیماران مدل SM-NLS8016
سیماران
ضبط کننده ویدیویی تحت شبکه nvr سیماران مدل SM-NLS8016
3,100,000 تومانءءء
دستگاه nvr تحت شبکه سیماران مدل SM-NLS4016
سیماران
دستگاه nvr تحت شبکه سیماران مدل SM-NLS4016
2,725,000 تومانءءء
دستگاه DVR سیماران مدل SM-XVN1401H5
سیماران
دستگاه DVR سیماران مدل SM-XVN1401H5
5,625,000 تومانءءء
دستگاه ضبط SM-XVN21608M5 DVR سیماران
سیماران
دستگاه ضبط SM-XVN21608M5 DVR سیماران
12,875,000 تومانءءء
دستگاه dvr ضبط تصاویر سیماران مدل SM-XVN1401M5-AL
سیماران
دستگاه dvr ضبط تصاویر سیماران مدل SM-XVN1401M5-AL
3,580,000 تومانءءء
دستگاه دوربین مداربسته دی وی ار سیماران مدل SM-XVN1801M5-AI
سیماران
دستگاه دوربین مداربسته دی وی ار سیماران مدل SM-XVN1801M5-AI
5,650,000 تومانءءء
دستگاه ۱۶ کانال DVR سیماران مدل SM-XVN11601L2-V2
سیماران
دستگاه ۱۶ کانال DVR سیماران مدل SM-XVN11601L2-V2
5,075,000 تومانءءء
دستگاه دوربین مداربسته dvr سیماران مدل SM-XVN1801L2
سیماران
دستگاه دوربین مداربسته dvr سیماران مدل SM-XVN1801L2
3,500,000 تومانءءء
دستگاه dvr سیماران مدل  SM-XVN1401L2
سیماران
دستگاه dvr سیماران مدل SM-XVN1401L2
2,737,500 تومانءءء
دوربین مدار بسته ip دام 2 مگاپیکسل سیماران مدل SM-IP2510CVL
سیماران
دوربین مدار بسته ip دام 2 مگاپیکسل سیماران مدل SM-IP2510CVL
2,200,000 تومانءءء
دوربین مداربسته Dual Light سیماران مدل SM-IPN2410DL
سیماران
دوربین مداربسته Dual Light سیماران مدل SM-IPN2410DL
2,350,001 تومانءءء
دوربین مداربسته دام فول کالر 2 مگاپیکسل سیماران مدل SM-IP2512CV2-W
سیماران
دوربین مداربسته دام فول کالر 2 مگاپیکسل سیماران مدل SM-IP2512CV2-W
4,750,000 تومانءءء
دوربین مدار بسته تحت شبکه SM-IP2600HCW/WF سیماران
سیماران
دوربین مدار بسته تحت شبکه SM-IP2600HCW/WF سیماران
4,250,000 تومانءءء
دوربین IP تحت شبکه دام سیماران مدل SM-IPN2510L
سیماران
دوربین IP تحت شبکه دام سیماران مدل SM-IPN2510L
2,350,000 تومانءءء
دوربین مداربسته تحت شبکه 5 مگاپیکسل سیماران مدل SM-IP5512M
سیماران
دوربین مداربسته تحت شبکه 5 مگاپیکسل سیماران مدل SM-IP5512M
40 %
3,000,000 تومانءءء 5,000,000
دوربین تحت شبکه بولت سیماران مدل SM-IP5412HM-W
سیماران
دوربین تحت شبکه بولت سیماران مدل SM-IP5412HM-W
4,750,000 تومانءءء
دوربین مداربسته ۲ مگاپیکسل بولت سیماران مدل SM-CV252TA
سیماران
دوربین مداربسته ۲ مگاپیکسل بولت سیماران مدل SM-CV252TA
1,399,999 تومانءءء
دوربین مداربسته ۲ مگاپیکسل سیماران مدل SM-CV235TA
سیماران
دوربین مداربسته ۲ مگاپیکسل سیماران مدل SM-CV235TA
825,000 تومانءءء
دوربین مداربسته بولت ۲ مگاپیکسل فول کالر سیماران مدل SM-CV234TA
سیماران
دوربین مداربسته بولت ۲ مگاپیکسل فول کالر سیماران مدل SM-CV234TA
835,000 تومانءءء
دوربین مداربسته 2 مگاپیکسل دام فول کالر سیماران مدل SM-D223MCVA
سیماران
دوربین مداربسته 2 مگاپیکسل دام فول کالر سیماران مدل SM-D223MCVA
1,212,500 تومانءءء
دوربین بولت AHD فول کالر 5 مگاپیکسل سیماران مدل SM-AR512MCVA
سیماران
دوربین بولت AHD فول کالر 5 مگاپیکسل سیماران مدل SM-AR512MCVA
1,775,000 تومانءءء
دوربین مداربسته بولت 2 مگاپیکسل سیماران مدل SM-AR212H
سیماران
دوربین مداربسته بولت 2 مگاپیکسل سیماران مدل SM-AR212H
1,125,000 تومانءءء
دوربین مداربسته AHD سیماران مدل SM-AR216M
سیماران
دوربین مداربسته AHD سیماران مدل SM-AR216M
881,250 تومانءءء
دوربین مدار بسته دام سیماران مدل SM-D523MCVA
سیماران
دوربین مدار بسته دام سیماران مدل SM-D523MCVA
1,940,000 تومانءءء
دوربین مداربسته فول کالر سیماران مدل SM-AR524MCV
سیماران
دوربین مداربسته فول کالر سیماران مدل SM-AR524MCV
1,325,000 تومانءءء
دوربین مداربسته دام سقفی 5 مگاپیکسل سیماران مدل SM-D511MVA
سیماران
دوربین مداربسته دام سقفی 5 مگاپیکسل سیماران مدل SM-D511MVA
1,550,000 تومانءءء
دوربین مدار بسته AHD سیماران مدل SM-CV119 بولت 2 مگاپیکسل
سیماران
دوربین مدار بسته AHD سیماران مدل SM-CV119 بولت 2 مگاپیکسل

ناموجود

دوربین فول کالر دید در شب بولت سیماران مدل SM-CV247
سیماران
دوربین فول کالر دید در شب بولت سیماران مدل SM-CV247

ناموجود

دوربین SM CV133 فول کالر 2 مگاپیکسل بولت سیماران
سیماران
دوربین SM CV133 فول کالر 2 مگاپیکسل بولت سیماران

ناموجود

دوربین مداربسته فول کالر 5 مگا پیکسل سیماران مدل SM-D520CV
سیماران
دوربین مداربسته فول کالر 5 مگا پیکسل سیماران مدل SM-D520CV

ناموجود

دوربین مداربسته فول کالر 2 مگاپیکسل سیماران مدل SM-CV219
سیماران
دوربین مداربسته فول کالر 2 مگاپیکسل سیماران مدل SM-CV219

ناموجود

دوربین مداربسته فول کالر 2 مگاپیکسل سیماران مدل SM-D221CV
سیماران
دوربین مداربسته فول کالر 2 مگاپیکسل سیماران مدل SM-D221CV

ناموجود

دوربین مداربسته فول کالر 2 مگاپیکسل سیماران مدل SM-D222CV
سیماران
دوربین مداربسته فول کالر 2 مگاپیکسل سیماران مدل SM-D222CV

ناموجود

دوربین مداربسته فول کالر 2 مگاپیکسل سیماران مدل SM-D223CV-TA
سیماران
دوربین مداربسته فول کالر 2 مگاپیکسل سیماران مدل SM-D223CV-TA

ناموجود

دوربین مداربسته سیماران مدل SM-AR828HZ
سیماران
دوربین مداربسته سیماران مدل SM-AR828HZ

برای ثبت سفارش این کالا تماس بگیرید

دوربین مداربسته داهوا مدل hac-hdw1209tlqp-led
داهوا
دوربین مداربسته داهوا مدل hac-hdw1209tlqp-led

ناموجود

دوربین مداربسته داهوا مدل hac-hdw1209tlqp-a-led
داهوا
دوربین مداربسته داهوا مدل hac-hdw1209tlqp-a-led

ناموجود

دوربین مداربسته DH-HAC-HDW1509TLQP-LED داهوا
داهوا
دوربین مداربسته DH-HAC-HDW1509TLQP-LED داهوا

ناموجود

دوربین مداربسته داهوا مدل HAC-HDW1200TRQP-A
داهوا
دوربین مداربسته داهوا مدل HAC-HDW1200TRQP-A

ناموجود

دوربین تحت شبکه سیماران مدل SM-IP2413L
سیماران
دوربین تحت شبکه سیماران مدل SM-IP2413L

ناموجود

دوربین تحت شبکه ۵ مگاپیکسل فول کالر سیماران مدل SM-IP5414CV1-WFD
سیماران
دوربین تحت شبکه ۵ مگاپیکسل فول کالر سیماران مدل SM-IP5414CV1-WFD

ناموجود

دوربین مداربسته IP سیماران مدل SM-IP5512CV1-WFD
سیماران
دوربین مداربسته IP سیماران مدل SM-IP5512CV1-WFD

ناموجود

دوربین IP فول کالر سیماران مدل SM-IP4418CV2-W
سیماران
دوربین IP فول کالر سیماران مدل SM-IP4418CV2-W

ناموجود

دوربین مداربسته ۴ مگاپیکسل سیماران مدل SM-IP4512H-WMFD
سیماران
دوربین مداربسته ۴ مگاپیکسل سیماران مدل SM-IP4512H-WMFD

ناموجود

دوربین تحت شبکه Dual Light سیماران مدل SM-IP8414D-WPA
سیماران
دوربین تحت شبکه Dual Light سیماران مدل SM-IP8414D-WPA

برای ثبت سفارش این کالا تماس بگیرید

دوربین تحت شبکه ۴ مگاپیکسل Dual Light سیماران مدل SM-IP4416D-WZ
سیماران
دوربین تحت شبکه ۴ مگاپیکسل Dual Light سیماران مدل SM-IP4416D-WZ

ناموجود

دوربین مداربسته تحت شبکه Dual Light سیماران مدل SM-IP4514D-WPA
سیماران
دوربین مداربسته تحت شبکه Dual Light سیماران مدل SM-IP4514D-WPA

برای ثبت سفارش این کالا تماس بگیرید

دوربین مداربسته Dual Light تحت شبکه سیماران مدل SM-IP4414D-WPA
سیماران
دوربین مداربسته Dual Light تحت شبکه سیماران مدل SM-IP4414D-WPA

برای ثبت سفارش این کالا تماس بگیرید

دوربین تحت شبکه 8 مگاپیکسل PTZ سیماران مدل SM-IPTZ-8MP-25X-MWSFR
سیماران
دوربین تحت شبکه 8 مگاپیکسل PTZ سیماران مدل SM-IPTZ-8MP-25X-MWSFR

برای ثبت سفارش این کالا تماس بگیرید

دوربین تحت شبکه PTZ سیماران مدل SM-IPTZ-4MP-25X-MWSFR
سیماران
دوربین تحت شبکه PTZ سیماران مدل SM-IPTZ-4MP-25X-MWSFR

برای ثبت سفارش این کالا تماس بگیرید

دوربین مداربسته تحت شبکه سیماران مدل SM-IP4412H-WMFD
سیماران
دوربین مداربسته تحت شبکه سیماران مدل SM-IP4412H-WMFD

برای ثبت سفارش این کالا تماس بگیرید

دوربین مداربسته چشم ماهی سیماران مدل SM-IPNFE-6MP-H
سیماران
دوربین مداربسته چشم ماهی سیماران مدل SM-IPNFE-6MP-H

برای ثبت سفارش این کالا تماس بگیرید

دوربین مداربسته 2 مگاپیکسل آیمو مدل IPC-A22EP-G
آیمو
دوربین مداربسته 2 مگاپیکسل آیمو مدل IPC-A22EP-G

ناموجود

دستگاه دوربین مدار بسته دی وی ار سیماران مدل SM-XVN1801H5
سیماران
دستگاه دوربین مدار بسته دی وی ار سیماران مدل SM-XVN1801H5

ناموجود

دستگاه dvr مدل SM-XV43216M5 سیماران
سیماران
دستگاه dvr مدل SM-XV43216M5 سیماران

ناموجود

دستگاه ضبط دوربین مداربسته سیماران مدل SM-XVN43216M5-AI
سیماران
دستگاه ضبط دوربین مداربسته سیماران مدل SM-XVN43216M5-AI

برای ثبت سفارش این کالا تماس بگیرید

خرید سیستم های امنیتی و حفاظتی

خرید سیستم امنیتی مناسب و مجهز کردن اماکن به انواع سیستم‌های امنیتی و حفاظتی هوشمند، به راستی می‌تواند مهمترین راهکار برای برقراری و حفظ امنیت فضاهای مختلف زندگی ما باشد. چرا که یک سیستم امنیتی و یا یک سیستم حفاظتی می‌تواند به صورت مداوم و با کیفیت بالا به وظیفه خود عمل کند. این سیستم‌ها، از جمله دوربین مداربسته، سیستم‌های اعلان حریق، سیستم امنیتی هوشمند، دزدگیر اماکن و دیگر سیستم های حفاظتی به شما امکان می‌دهند تا به سادگی نه تنها محیط خود را نظارت کنید، بلکه در صورت لزوم به سرعت واکنش نشان دهید.

انواع سیستم امنیتی

وقتی از سیستم های امنیتی صحبت می‌کنیم، می‌دانیم که مهم‌ترین و پرکاربردترین آن، سیستم امنیتی دوربین مداربسته است. اما در ادامه به چند مورد از انواع سیستم های حفاظتی و امنیتی اشاره می‌کنیم:

  • انواع دوربین نظارتی (مداربسته)؛ دوربین تحت شبکه، دوربین آنالوگ، دوربین مداربسته بیسیم
  • دزدگیر اماکن
  • سیستم اعلام حریق
  • حسگر (سنسور) حرکتی
  • قفل هوشمند
  • سیستم اعلان دود
  • سنسور پنجره
این سیستم‌ها با عنوان سیستم امنیتی هوشمند استفاده می‌شوند. برای آشنایی بهتر با بهترین سیستم امنیتی ساختمان و منزل در ادامه به شرح بعضی از موارد بالا می‌پردازیم.

دوربین مداربسته

با استفاده از دوربین مداربسته (CCTV) در هر لحظه می‌توانید، ورود و خروج مکان مورد نظر خود را بررسی کنید. دوربین امنیتی مداربسته در سه نوع AHD ،IP و بی‌سیم وجود دارند که برخی از آنها نیاز به دستگاه ضبط دوربین مداربسته دارند. هرکدام از دوربین ها، ویژگی های مربوط به خود را دارند و مناسب مکان یا موقعیتی خاص هستند.

دزدگیر اماکن

دزدگیرهای امنیتی، تردد را بررسی می‌کنند و در صورت سرقت به شما و حتی پلیس گزارش می‌دهند. این سیستم حفاظتی، انواع متفاوتی دارد که برخی از آن‌ها ففط آژیر می‌کشند. بعضی دیگر از دزدگیر‌ها از سیم کارت پشتیبانی می‌کنند و مدل‌های دیگری هم به خطوط تلفن ثابت وصل می‌شوند.

سیستم‌های اعلان حریق

این سیستم‌ها به شما امکان مانیتورینگ و اعلان فوری در مورد هر نشانه حریق را می‌دهند. اعلانات صوتی و گرافیکی افراد را در صورت بروز حریق آگاه می‌سازند.

خرید و قیمت سیستم امنیتی و حفاظتی از برقیجات

اگر به دنبال خرید سیستم امنیتی خانه، باغ یا محل کسب و کار خود هستید، انتخاب از بین انواع گسترده سیستم‌های امنیتی و حفاظتی ما، با توجه به قیمت و کیفیت، تضمین کننده رضایت مشتریان است. قیمت سیستم های امنیتی و حفاظتی ما با توجه به نیازها و امکانات مختلف تنوع دارد. ضمن اینکه از نظرات کاربران و تجربیات آنها در استفاده از محصولات ما نیز علاوه بر قیمت، می‌تواند برای شما تجربه بهتری از خرید سیستم امنیتی مناسب خود رقم بزند.
افتخار ما این است که با ارائه خدمات با کیفیت و سیستم‌های امنیتی پیشرفته، به رضایت شما عزیزان دست یافته‌ایم.